Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červen 2019

Vývoz a dovoz meziročně klesl

Kód: 241018-19

Podle předběžných údajů skončila v červnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 18,4 mld. Kč, který byl meziročně o 5,0 mld. Kč vyšší.


Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnil především nižší schodek bilance základních kovů o 3,1 mld. Kč, rafinovaných ropných produktů o 1,8 mld. Kč a chemických látek a přípravků o 1,7 mld. Kč. Dále se zlepšilo kladné saldo u ostatních dopravních prostředků o 1,9 mld. Kč a počítačů a elektronických a optických přístrojů o 1,1 mld. Kč.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl zejména nižší přebytek v obchodu s motorovými vozidly o 2,7 mld. Kč, stroji a zařízeními o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červnu přebytkem 62,2 mld. Kč a byla tak meziročně o 6,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,7 mld. Kč a dosáhl 42,1 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 4,1 % a dovoz o 1,9 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,4 %) i dovozu (o 0,7 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 klesl vývoz o 4,2 % na 304,9 mld. Kč a dovoz o 6,1 % na 286,5 mld. Kč. Letošní červen měl o jeden pracovní den méně než červen předchozího roku.

V lednu až červnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,7 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 23,6 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 3,9 % a dovoz o 2,8 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v červnu 2019 v běžných cenách meziročně snížil vývoz o 4,0 % a dovoz o 7,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 362,4 mld. Kč a dovoz zboží 317,0 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v květnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.
Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje roku 2017 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2018 a 2019 jsou předběžné.

Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Kavěnová Miluše, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: 241013-19 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-19 Zahraniční obchod ČR
podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321
Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace:  6. 9. 2019

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010