Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - leden 2010

Růst vývozu i dovozu

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů vzrostl v lednu meziročně v běžných cenách vývoz o 9,1 % a dovoz o 3,5 %. Obchodní bilance skončila aktivem 13,1 mld. Kč, které bylo meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší. Příznivě saldo ovlivnil hlavně vzestup přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky o 6,3 mld. Kč.

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 7,2 % a dovoz o 7,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 2,4 % a dovozu o 2,5 %.

Meziročně v běžných cenách stoupl vývoz o 9,1 % (14,6 mld. Kč) a dovoz o 3,5 % (5,4 mld. Kč). U dovozu jde o první meziroční přírůstek od září 2008, vývoz roste již od listopadu 2009. Na výsledky měla vliv nízká srovnávací základna ledna 2009, kdy proti lednu 2008 klesl vývoz o 25,0 % (53,5 mld. Kč) a dovoz o 22,6 % (45,6 mld. Kč). Posílení CZK vůči oběma hlavním měnám znamenalo vyšší vzestup zahraničního obchodu vyjádřeného v eurech (vývoz o 13,4 %, dovoz o 7,6 %) a hlavně v dolarech (vývoz o 22,4 %, dovoz o 16,0 %). Leden 2010 měl o jeden pracovní den méně než stejný měsíc roku 2009.

Bilance zahraničního obchodu vykázala přebytek 13,1 mld. Kč, který byl meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší. Lednová bilance byla kladná nepřetržitě od roku 2004. K přírůstku kladného salda přispěl nejvíce růst přebytku obchodu se stroji a dopravními prostředky (6,3 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím o 2,3 mld. Kč, snížil se deficit obchodu s minerálními palivy a chemickými výrobky o 1,0 mld. Kč a 0,5 mld. Kč a kladné saldo obchodu se surovinami stouplo o 0,5 mld. Kč. Naopak klesl přebytek obchodu s polotovary a materiály a nápoji a tabákem o 1,3 mld. Kč a 0,3 mld. Kč a obchod s potravinami a živými zvířaty zaznamenal nepatrné prohloubení schodku o 0,1 mld. Kč.

Celkový vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 12,9 % (10,8 mld. Kč) a 7,0 % (4,5 mld. Kč). Vzrostl především vývoz a dovoz silničních vozidel (10,1 mld. Kč a 1,7 mld. Kč), elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (2,4 mld. Kč a 3,1 mld. Kč) a výpočetní techniky (1,8 mld. Kč a 1,2 mld. Kč). Bilanci strojů a dopravních prostředků nejvíce ovlivnil růst kladného salda u silničních vozidel o 8,4 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv klesl o 7,8 % (1,4 mld. Kč) hlavně vlivem nižšího dovozu zemního plynu (v hodnotovém vyjádření o 28,4 %). V naturálním vyjádření dovoz plynu vzrostl o 31,7 %. Dovoz ropy v hodnotovém vyjádření stoupl o 29,6 %, zatímco v naturálním vyjádření klesl o 22,0 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 46,6 mld. Kč (meziročně o 1,8 mld. Kč vyšší), se státy mimo EU bylo saldo záporné 33,5 mld. Kč (deficit proti lednu předchozího roku klesl o 7,4 mld. Kč). Přebytek se zvýšil v obchodě s Francií o 1,5 mld. Kč, Itálií o 1,4 mld. Kč, Belgií o 0,6 mld. Kč a Německem o 0,2 mld. Kč. Deficit se snížil v obchodě s Ruskem o 2,6 mld. Kč a Japonskem o 2,4 mld. Kč. Kladné saldo se zmenšilo v obchodě se Slovenskem o 1,3 mld. Kč, Finskem a Nizozemskem (shodně o 0,6 mld. Kč). Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 1,0 mld. Kč a deficit se prohloubil v obchodě s Ázerbájdžánem o 0,7 mld. Kč, Spojenými státy o 0,6 mld. Kč a Čínou o 0,1 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci klesl vývoz o 11,3 % a dovoz o 15,9 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 161,2 mld. Kč, který byl o 101,9 mld. Kč vyšší. Saldo pozitivně ovlivnil především obchod s minerálními palivy (zmenšení deficitu o 58,6 mld. Kč), polotovary a materiály (růst přebytku o 16,8 mld. Kč), chemickými výrobky (pokles schodku o 12,1 mld. Kč). Přebytek vzrostl v obchodě se surovinami (10,6 mld. Kč), stroji a dopravními prostředky (4,3 mld. Kč) a průmyslovým spotřebním zbožím (3,8 mld. Kč). Záporný dopad na bilanci měl obchod s potravinami a živými zvířaty (prohloubení deficitu o 2,8 mld. Kč), nápoji a tabákem (pokles kladného salda o 1,2 mld. Kč) a živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (růst deficitu o 0,8 mld. Kč).

Kladné saldo se státy EU se snížilo o 6,7 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek menší o 108,6 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 41,6 mld. Kč, Francií o 8,3 mld. Kč a Maďarskem o 4,8 mld. Kč, deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 36,6 mld. Kč, Japonskem o 19,0 mld. Kč, Čínou o 15,7 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 11,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 22,1 mld. Kč, přebytek se snížil v obchodě se Slovenskem o 11,1 mld. Kč, Rumunskem o 9,0 mld. Kč, Nizozemskem o 8,0 mld. Kč a Švédskem o 5,3 mld. Kč.

ČSÚ provedl pravidelné čtvrtletní zpřesnění údajů. Podle zpřesněných dat byl v roce 2009 přebytek obchodní bilance 152,0 mld. Kč (snížení o 1,2 mld. Kč).

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 93,2 % a přijetí od 89,0 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-m ail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-09), http://www.czso.cz/csu/2010edicniplan.nsf/s/2010-6

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 26. 2. 2010.
Údaje za leden 2010 jsou předběžné podle uzávěrky k 26. 2. 2010.
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 mění z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010