Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Podmínky pro využívání a další zveřejňování statistických údajů ČSÚ

Statistické informace Českého statistického úřadu zveřejněné prostřednictvím internetových stránek www.czso.cz

je možné:

  • šířit: kopírovat, distribuovat a sdělovat veřejnosti,
  • využívat a citovat v jiných dílech,
  • využívat komerčně,


při dodržení následujících podmínek:

  • jako zdroj dat bude uveden Český statistický úřad (nesmí tím však vzniknout dojem, že ČSÚ podporuje uživatele dat nebo způsob, jakým dílo užívá),
  • statistické údaje a informace budou použity pouze tak, že nebude nijak pozměněn nebo upraven jejich význam.


Další podmínky použití dat ČSÚ:

  • statistické údaje jsou zveřejňovány v souladu se Zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění,
  • v případě šíření dat ČSÚ vzniká povinnost uvést podmínky této licence, nejlépe přímým odkazem na tuto webovou stránku,
  • pravidla upravující opakované použití dokumentů ČSÚ neplatí pro dokumenty, na něž se vztahují práva duševního vlastnictví třetích stran,
  • ČSÚ se zříká odpovědnosti za případné škody způsobené v důsledku používání dat z internetových stránek ČSÚ nebo externích stránek, na které se zde odkazuje,
  • ČSÚ si  vyhrazuje právo z provozních nebo odborných důvodů dočasně omezit přístup k těmto informacím i bez předchozího upozornění.