Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Časopisy ČSÚ

Obálka časopisu Statistika: Statistics anf Economy Journal 
 

 

Statistika: Statistics and Economy Journal

Anotace:
Recenzovaný vědecký časopis vydávaný Českým statistickým úřadem od roku 1964. Strategickým cílem periodika je tvořit platformu umožňující národním a mezinárodním statistickým a výzkumným institucím prezentovat pokrok a výsledky komplexních analýz z oblastí ekonomické, sociální a enviromentální. Jedinečnost časopisu spočívá v publikování vysoce kvalitních analýz, zaměřených na podporu rozhodovacích procesů, a předkládání originálních metodik v oblasti statistiky. Vychází 4x do roka pouze v anglické verzi.

 

 

Obálka časopisu Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje

 

Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje

Anotace:
Jediný odborný demografický časopis v ČR s dlouhou tradicí. Zveřejňuje aktuální články, analýzy a přehled o populačním vývoji v ČR i v zahraničí. Poskytuje data o sňatečnosti, rozvodovosti, porodnosti, úmrtnosti, potratovosti, o migraci a analýzy populačních cenzů.

 

Obálka časopisu Statistika&MYStatistika&My

Anotace:
Měsíčník informující o aktuálním dění v Českém statistickém úřadě. Přináší analýzy, komentáře, výsledky statistických šetření realizovaných a organizovaných ČSÚ, statistické údaje o ČR, jejich obyvatelích včetně mezinárodního srovnání. Uveřejňuje informace o ediční činnosti úřadu, odborných úspěších pracovníků, již uskutečněných a plánovaných tiskových konferencích, seminářích, akcích a dalších aktivitách.