Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - březen 2019

Přebytek bilance meziročně vzrostl

Kód: 241018-19

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 21,8 mld. Kč, který byl meziročně o 4,1 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) příznivě ovlivnilo především vyšší aktivum bilance motorových vozidel o 5,2 mld. Kč, které se zlepšilo hlavně díky růstu jejich vývozu o 6,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ostatních dopravních prostředků o 1,4 mld. Kč.

Opačný vliv na celkovou bilanci mělo v březnu horší saldo počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,0 mld. Kč. Deficit bilance s ropou a zemním plynem se meziročně prohloubil o 1,6 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v březnu přebytkem 70,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 10,7 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se zvětšil o 6,2 mld. Kč a dosáhl 46,5 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 4,5 % a dovoz o 3,8 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu (o 1,1 %) a dovozu (o 1,9 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 vzrostl vývoz o 5,4 % na 330,0 mld. Kč a dovoz o 4,3 % na 308,2 mld. Kč, přitom měl letošní březen stejný počet pracovních dní jako březen předchozího roku.

V lednu až březnu 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 55,7 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 0,8 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 % a dovoz o 4,4 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v březnu 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 6,0 % a dovoz o 3,1 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 393,5 mld. Kč a dovoz zboží 337,1 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v únoru 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2018 a 2019 jsou předběžné.
Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Mgr. Karel Král, pověřen zastupováním ředitele odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Sládková, vedoucí oddělení výstupů statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 059, e-mail: marcela.sladkova@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
241014-19 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA  (čtvrtletní periodicita).
https://www.czso.cz/aktualni-produkt/41321

Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO

Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 6. 2019

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010