Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - únor 2023

Bilanci ovlivnil vyšší vývoz motorových vozidel

Kód: 241018-23

Podle předběžných údajů skončila v únoru bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 14,3 mld. Kč, což byl meziročně o 21,2 mld. Kč lepší výsledek.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména meziročně vyšší přebytek obchodu s motorovými vozidly o 17,5 mld. Kč (vývoz stoupl o 21,8 mld. Kč). Kladné saldo obchodu se stroji a zařízeními vzrostlo o 2,4 mld. Kč, zmenšil se schodek obchodu s chemickými látkami a přípravky o 2,3 mld. Kč a ropou a zemním plynem o 2,2 mld. Kč. Nepříznivý vliv na celkové saldo měl zejména větší deficit obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji o 1,6 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance zemědělských produktů o 1,1 mld. Kč.

„V únoru si obchodní bilance zachovala příznivý vývoj díky meziročnímu růstu vývozu motorových vozidel, a to i přes odstávky výroby v některých automobilkách. Ke kladnému výsledku přispěla také meziročně nižší hodnota dovozu u většiny komodit označovaných jako fosilní paliva,“ říká Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu ČSÚ.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU se v únoru meziročně zlepšila o 22,8 mld. Kč.
Deficit obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 1,7 mld. Kč.

Meziročně vzrostl vývoz o 9,9 % na 358,0 mld. Kč a dovoz o 3,3 % na 343,7 mld. Kč.
Únor 2023 měl stejný počet pracovních dní jako únor 2022.

Meziměsíčně se po sezónním očištění snížil vývoz o 1,5 % a dovoz o 2,8 %.

V lednu až únoru 2023 dosáhl přebytek obchodní bilance 23,5 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 23,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 11,0 % a dovoz o 7,5 %.


______________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

______________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2022 a 2023 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Stanislav Konvička, vedoucí oddělení obchodní bilance tel. 274 054 254, e-mail: stanislav.konvicka@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
Termín zveřejnění další Rychlé informace:
09. 05. 2023

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010