Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Registr ekonomických subjektů

O registru

Registr ekonomických subjektů (RES) obsahuje vybrané informace o všech ekonomických subjektech se sídlem na území České republiky a dále informace o některých zahraničních ekonomických subjektech, které mají vztah k českým společnostem. Seznam jednotek a údajů vedených v registru ekonomických subjektů stanovuje § 20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a příloha III. a IV. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2152/2019 o evropských podnikových statistikách.

Primárním úkolem RES je poskytování centrální a harmonizované opory výběru pro tvorbu statistických šetření ČSÚ. Sehrává tak klíčovou roli při zajišťování koherence statistických šetření ČSÚ. Kromě toho je důležitým nástrojem pro zajištění dopočtů, integraci dat nebo stratifikaci výběrových souborů. V neposlední řadě se RES využívá pro tvorbu vybraných statistických výstupů nebo poskytování dat do Evropského registru nadnárodních společností.

Data z RES

Prostřednictvím této aplikace můžete hledat v registru podle IČO nebo podle názvu firmy. Naleznete zde adresu sídla firmy, její právní formu, zařazení podle ekonomické činnosti nebo podle počtu zaměstnanců. Dále zde naleznete další informace o RES i další statistiky, jako například otevřená data. 

Upozorňujeme, že zobrazené identifikační údaje a statistické charakteristiky ekonomického subjektu jsou výsledkem statistického vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží účelům státní statistické služby (údaje z RES nemohou sloužit jako doklad prokazující uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení).

V případě jakýchkoliv změn v souvislosti s ekonomickou činností (CZ-NACE) se obraťte na příslušné Oddělení správy RES.