Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - duben 2011

Zahraniční obchod bez výrazných změn

Kód: r-6001-11
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v dubnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 14,8 % a dovoz o 16,8 %. Přebytek obchodní bilance ve výši 12,6 mld. Kč byl meziročně o 1,5 mld. Kč nižší.

* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 1,6 % a dovoz o 2,2 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,0 % a dovozu o 0,9 %.

Meziročně v běžných cenách se zvýšil vývoz o 14,8 % (29,6 mld. Kč) a dovoz o 16,8 % (31,1 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 15,8 % (60,7 mld. Kč) na 445,3 mld. Kč (nejvyšší dubnová hodnota obratu od vzniku České republiky). Vlivem posílení CZK vůči oběma hlavním měnám rostl zahraniční obchod rychleji při přepočtu na EUR (vývoz o 19,7 % a dovoz o 21,7 %) a zejména na USD (vývoz o 28,9 % a dovoz o 31,1 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Obchodní bilance vykázala přebytek 12,6 mld. Kč, který byl meziročně o 1,5 mld. Kč nižší. Kladné saldo se meziročně zvýšilo u strojů a dopravních prostředků (o 6,5 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží o 1,0 mld. Kč. Kleslo naopak u surovin (o 1,5 mld. Kč), polotovarů a materiálů (o 0,7 mld. Kč) a nápojů a tabáku (o 0,1 mld. Kč). Prohloubení deficitu bylo zaznamenáno u minerálních paliv (o 3,9 mld. Kč), chemických výrobků (o 2,2 mld. Kč) a potravin a živých zvířat (o 0,3 mld. Kč).

Vývoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 19,5 % (20,5 mld. Kč). Přírůstek zaznamenal hlavně vývoz výpočetní techniky (o 6,4 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,7 mld. Kč) a silničních vozidel (o 3,5 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků se meziročně zvýšil o 18,2 % (14,0 mld. Kč), z čehož nejvíce vzrostl dovoz výpočetní techniky (o 4,1 mld. Kč), silničních vozidel (o 2,2 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu (o 2,1 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv se meziročně zvýšil o 24,5 % (4,6 mld. Kč). Dovoz ropy meziročně vzrostl hodnotově o 14,1 %, v naturálním vyjádření se snížil o 12,8 %. Dovoz zemního plynu se zvýšil hodnotově o 16,8 %, naturálně klesl o 2,4 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 56,2 mld. Kč, které bylo meziročně o 7,6 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 9,1 mld. Kč na 43,6 mld. Kč. Aktivum vzrostlo v obchodě s Německem o 2,1 mld. Kč, Francií o 1,8 mld. Kč a Slovenskem o 0,6 mld. Kč. Deficit se zvětšil v obchodě s Čínou o 7,6 mld. Kč a Ruskem o 0,2 mld. Kč.

V lednu až dubnu vzrostl vývoz o 19,9 % a dovoz o 21,1 %. Přebytek obchodní bilance činil 65,5 mld. Kč, což znamenalo meziroční přírůstek o 4,0 mld. Kč. Ke zlepšení bilance došlo zejména u strojů a dopravních prostředků, kde se meziročně zvýšilo aktivum o 31,1 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 16,2 mld. Kč a chemickými výrobky o 9,4 mld. Kč.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala obchodní bilance schodek 0,9 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,4 % a přijetí od 98,4 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je pohyb zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroekono mických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /ep-6
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 7. července 2011.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce 2010 a 2011 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010