Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Proč vyplňovat výkazy


Vyplněním a odevzdáním výkazu přispíváte k získávání údajů pro vytváření statistických informací o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji České republiky a jejich poskytování a zveřejňování, pro zajištění srovnatelnosti statistických informací a pro plnění závazků z mezinárodních smluv (zejména právní předpisy EU), kterými je Česká republika vázána. Účel každého zjišťování je uveden ve vyhlášce o Programu statistických zjišťování na příslušný rok.

Vámi poskytnuté informace slouží např. pro výpočet hrubého domácího produktu, míry inflace apod., dále tvoří základ pro tvorbu hospodářské politiky ČR (např. rozvoj infrastruktury, omezení negativních dopadů na životní prostředí), ovlivňují příspěvky ČR do EU a také čerpání dotací z fondů EU. Užitek a potřebnost sběru dat nejsou dány tím, že Český statistický úřad údaje shromáždí, ale že o získaných skutečnostech poskytne informace jiným místům, např. státním orgánům a institucím, která na jejich základě budou přijímat rozhodnutí a opatření směřující k rozvoji společnosti.

Údaje slouží také pro informování veřejnosti, pro potřeby podnikatelské sféry, vědeckou a výzkumnou činnost a pro plnění informačních povinností ČR vůči mezinárodním organizacím a zahraničním subjektům (Eurostat, OSN, EU, ECB, OECD atd.).

Vámi poskytnuté údaje a jejich kvalita jsou základním předpokladem pro tvorbu kvalitní statistiky.