Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - únor 2010

Vyšší meziroční tempa růstu vývozu i dovozu

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů vzrostl v únoru meziročně v běžných cenách vývoz o 11,0 % a dovoz o 7,9 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 15,3 mld. Kč a byl ve srovnání s únorem 2009 o 6,0 mld. Kč vyšší. K jeho nárůstu přispělo hlavně zvýšení aktiva obchodu se stroji a dopravními prostředky (o 2,4 mld.) Kč a zlepšení salda obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím (o 2,4 mld. Kč).

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,8 % a dovoz o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,5 % a dovozu o 1,3 %.

Meziročně v běžných cenách stoupl vývoz o 11,0 % (14,4 mld. Kč) a dovoz o 7,9 % (12,4 mld. Kč). Vývoz roste již čtvrtý po sobě jdoucí měsíc, dovoz teprve od ledna 2010. V důsledku posílení CZK vůči euru a zejména dolaru rostl zahraniční obchod rychleji v přepočtu na eura (vývoz o 21,6 %, dovoz o 18,2 %) a na dolary (vývoz o 30,2 %, dovoz o 26,5 %). Únor 2010 měl stejný počet pracovních dní jako únor 2009.

Obchodní bilance vykázala přebytek 15,3 mld. Kč, který byl meziročně o 6,0 mld. Kč vyšší. Únorová bilance byla kladná nepřetržitě od roku 2004, přičemž v únoru 2010 byl přebytek nejvyšší. K růstu kladného salda přispělo hlavně zvýšení aktiva obchodu se stroji a dopravními prostředky o 2,4 mld. Kč a zlepšení bilance obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím přechodem z pasiva do aktiva také o 2,4 mld. Kč. Přebytek bilance obchodu se surovinami vzrostl o 1,0 mld. Kč a s nápoji a tabákem o 0,4 mld. Kč; zmenšil se deficit obchodu s minerálními palivy o 1,1 mld. Kč. Opačným směrem působilo snížení kladného salda obchodu s polotovary a materiály o 1,3 mld. Kč a prohloubení schodku obchodu s potravinami a živými zvířaty o 0,3 mld. Kč. Deficit obchodu s chemickými výrobky (7,3 mld. Kč) zůstal na úrovni února 2009.

Vývoz a dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 13,6 % (12,0 mld. Kč) a 15,8 % (9,6 mld. Kč). Vyšší byl hlavně vývoz a dovoz silničních vozidel (7,2 mld. Kč a 1,9 mld. Kč), výpočetní techniky (3,7 mld. Kč, a 3,1 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (3,1 mld. Kč a 2,7 mld. Kč). Bilanci strojů a dopravních prostředků nejvíce ovlivnil růst aktiva u silničních vozidel o 5,3 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv klesl o 3,2 % (0,6 mld. Kč) hlavně vlivem nižšího dovozu zemního plynu (v hodnotovém vyjádření o 25,7 %). V naturálním vyjádření dovoz plynu vzrostl o 15,3 %. Dovoz ropy stoupl v hodnotovém vyjádření o 42,9 %, v naturálním vyjádření o 1,6 %.

Obchodní bilance se státy EU vykázala aktivum 46,4 mld. Kč (meziročně o 8,5 mld. Kč vyšší), se státy mimo EU bylo saldo záporné 31,1 mld. Kč (deficit se ve srovnání s únorem předchozího roku zvětšil o 2,5 mld. Kč). Přebytek stoupl v obchodě s Itálií o 2,5 mld. Kč, Slovenskem o 2,0 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,2 mld. Kč, Španělskem o 1,1 mld. Kč a Francií o 0,9 mld. Kč. Snížil se deficit obchodu s Čínou 0,2 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu se Spojenými státy o 2,4 mld. Kč, kladné saldo kleslo v obchodě s Německem o 1,2 mld. Kč a deficit se prohloubil v obchodě s Ruskem o 0,3 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci klesl vývoz o 8,6 % a dovoz o 13,6 %. Obchodní bilance vykázala přebytek 168,0 mld. Kč, který byl o 111,5 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo zejména v obchodě s minerálními palivy, kde se zmenšil deficit o 58,5 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě se stroji a dopravními prostředky o 12,8 mld. Kč, polotovary a materiály o 12,7 mld. Kč, surovinami o 11,6 mld. Kč a s průmyslovým spotřebním zbožím o 8,8 mld. Kč, záporné saldo se zmenšilo v obchodě s chemickými výrobky o 9,8 mld. Kč. Nepříznivý vývoj byl zaznamenán v obchodě s potravinami a živými zvířaty (prohloubení deficitu o 2,6 mld. Kč), nápoji a tabákem (pokles kladného salda o 0,4 mld. Kč) a živočišnými a rostlinnými oleji a tuky (prohloubení schodku o 0,3 mld. Kč).

Kladné saldo se státy EU se zvýšilo o 8,7 mld. Kč, se státy mimo EU byl schodek menší o 102,8 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 33,1 mld. Kč, Francií o 8,8 mld. Kč, Spojeným královstvím o 6,3 mld. Kč a Itálií o 5,1 mld. Kč. Deficit se zmenšil v obchodě s Ruskem o 34,5 mld. Kč, Japonskem o 17,9 mld. Kč, Čínou o 16,6 mld. Kč a Ázerbájdžánem o 10,8 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se zhoršila bilance obchodu s Polskem o 19,7 mld. Kč, přebytek se snížil v obchodě s Rumunskem o 7,6 mld. Kč, Slovenskem o 6,9 mld. Kč a Nizozemskem o 6,5 mld. Kč.

V lednu až únoru vzrostl vývoz o 10,0 % a dovoz o 5,2 %. Přebytek obchodní bilance dosáhl 29,7 mld. Kč a byl tak meziročně o 16,4 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 94,3 % a přijetí od 91,1 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka:
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 16 1, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/ep-6
Údaje za leden až říjen 2009 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 26. 2. 2010.
Údaje za listopad a prosinec 2009 a leden 2010 jsou zpřesněné podle uzávěrky k 26. 3. 2010.
Údaje za únor 2010 jsou předběžné podle uzávěrky k 26. 3. 2010.
Způsob zpřesňování dat zahraničního obchodu se počínaje zpracováním dat za měsíc únor 2010 změnil z dosud používaného čtvrtletního na měsíční. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zároveň zpřesní tři měsíce předcházející.
Definitivní údaje za rok 2009 budou publikovány v září 2010.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010