Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Registr sčítacích obvodů a budov

Registr sčítacích obvodů a budov (dále jen RSO) je veřejný seznam, který je veden dle § 20a) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 81/2004 Sb., zákon č. 230/2006 Sb.).


V registru se pro statistické účely evidují popisné a lokalizační údaje o:

- územních a územně evidenčních prvcích;
- statistických územních jednotkách;
- budovách s přidělenými čísly domovními (včetně vchodů k bytům) a jejich adresách;
- bytech (neveřejné údaje).

Datový obsah RSO je průběžně aktualizován z administrativních a vlastních zdrojů. Od roku 2013 je hlavním aktualizačním zdrojem Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN). V rámci soustavy statistických registrů je RSO referenčním místem pro adresy a lokalizaci ekonomických subjektů evidovaných v Registru ekonomických subjektů.

 

Data z RSO

 

Prostřednictvím této aplikace můžete vyhledávat, prohlížet a stahovat data popisného a geografického charakteru o evidovaných budovách, adresách a územních identifikacích. Upozorňujeme, že zobrazené identifikační údaje a charakteristiky jsou výsledkem statistického vyhodnocení informací dostupných z administrativních zdrojů a slouží výhradně účelům státní statistické služby (údaje z RSO proto nemohou být použity jako doklad prokazující uvedené skutečnosti ve správním nebo jiném řízení).