Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod se zbožím - březen 2024

Vývoz i dovoz meziročně klesly

Kód: 241018-24

Podle předběžných údajů skončila v březnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 39,3 mld. Kč, který byl meziročně o 22,3 mld. Kč vyšší.

Celkové saldo zahraničního obchodu1) se zbožím2) příznivě ovlivnil zejména obchod s elektrickými zařízeními, který se meziročně zlepšil o 9,0 mld. Kč (přechodem z pasiva do aktiva). Kladné saldo vzrostlo u strojů a zařízení o 2,8 mld. Kč a motorových vozidel o 2,3 mld. Kč. Deficit obchodu se základními kovy se zmenšil o 2,3 mld. Kč a obchod s ostatními dopravními prostředky skončil přebytkem 1,4 mld. Kč ve srovnání s deficitem 1,3 mld. Kč v předchozím roce.

Nepříznivý vliv na celkovou bilanci měl hlavně větší deficit obchodu s rafinovanými ropnými produkty o 1,7 mld. Kč a nižší přebytek obchodu s elektřinou o 1,2 mld. Kč.

Přebytek bilance zahraničního obchodu se státy EU se v březnu meziročně snížil o 1,7 mld. Kč. Deficit obchodu se státy mimo EU se zmenšil o 23,6 mld. Kč.

Meziročně klesl vývoz o 3,3 % na 408,7 mld. Kč a dovoz o 9,0 % na 369,4 mld. Kč. Březen 2024 měl o tři pracovní dny méně než březen 2023.

„Obchodní bilance nadále rostla, přestože vývoz i dovoz meziročně klesl. Důvodem bylo rychlejší tempo poklesu dovozu, který se oproti loňské hodnotě snížil o více než 36 mld. Kč. Z toho téměř 32 mld. představovala nižší hodnota dovozu výrobků zpracovatelského průmyslu,“ říká Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance ČSÚ. 

Meziměsíčně po sezónním očištění se snížil vývoz o 1,1 % a dovoz o 2,2 %.

V lednu až březnu 2024 dosáhl přebytek obchodní bilance 82,2 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 42,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl vývoz o 0,3 %, zatímco dovoz klesl o 3,4 %.


____________________

Metodické poznámky:

Údaje za zahraniční obchod se zbožím od roku 2020 jsou přepočítávány aktualizovanou metodou založenou na vyšší míře detailu, viz Aktualizace metody propočtu - Zahraniční obchod se zbožím.

Z bezpečnostních důvodů jsou v souladu s metodikou Eurostatu vybrané údaje za vývoz a dovoz vojenského materiálu a zbraní za aktuální období zahrnuty do jiných zbožových kódů a v jiné teritoriální struktuře tak, aby nebyl ovlivněn makroekonomický celek zahraničního obchodu se zbožím.

Dovoz zemního plynu ve statistice zahraničního obchodu se zbožím: metodický komentář.

____________________

Poznámky:

1) Bilance zahraničního obchodu (saldo) je rozdíl mezi vývozem (exportem) z České republiky a dovozem (importem) do České republiky.
2)Zahraniční obchod se zbožím vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti České republiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
 

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě vývozu či dovozu v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích. 

Údaje za jednotlivé měsíce roku 2023 a 2024 jsou předběžné, za předešlá období jsou definitivní.
Při publikování dat referenčního období se zpřesní šest předcházejících měsíců. Všechny měsíce s předběžnými daty jsou zpřesňovány vždy se zveřejněním údajů za leden, březen a červenec. Definitivní data jsou publikována vždy v září následujícího roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Mazánková, vedoucí oddělení obchodní bilance  tel. 274 054 144 , e-mail: jana.mazankova@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datové sady: https://csu.gov.cz/produkty/vzonu_cr
241014-24 Zahraniční obchod ČR podle CZ-CPA (čtvrtletní periodicita).
https://csu.gov.cz/aktualni-produkt/41321
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 6. 6. 2024

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010