Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - srpen 2017

Přebytek bilance meziročně klesl

Kód: 241018-17

Podle předběžných údajů skončila v srpnu bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 5,9 mld. Kč, který byl meziročně o 1,4 mld. Kč nižší.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) nepříznivě ovlivnilo zejména prohloubení pasiva bilance s ropou a zemním plynem o 3,4 mld. Kč a základními kovy o 2,4 mld. Kč. Přebytek bilance motorových vozidel, přívěsů a návěsů se v důsledku vyššího dovozu meziročně snížil o 1,1 mld. Kč.

Příznivý vliv na celkovou bilanci měl především menší deficit bilance obchodu s počítači, elektronickými a optickými přístroji a zařízeními o 3,0 mld. Kč a zmenšila se také záporná bilance koksu a rafinovaných ropných produktů o 2,4 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v srpnu přebytkem 45,9 mld. Kč a byla tak meziročně o 2,0 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 3,8 mld. Kč na 38,8 mld. Kč.

Oproti červenci 2017 se po sezónním očištění v národním pojetí zvýšil vývoz o 12,7 % a dovoz o 4,5 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu o 0,1 % a růst dovozu o 1,1 %.

V porovnání se stejným měsícem roku 2016 vzrostl vývoz o 4,0 % (na 273,1 mld. Kč) a dovoz o 4,7 % (na 267,2 mld. Kč).

V lednu až srpnu 2017 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 120,1 mld. Kč, což představovalo meziroční pokles o 9,5 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 6,4 % a dovoz o 7,3 %.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:

https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.

 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v srpnu 2017 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 4,8 % a dovoz o 6,5 %. Celkový vývoz zboží dosáhl hodnoty 326,0 mld. Kč a dovoz hodnoty 297,8 mld. Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červenci 2017 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 2,7 % a 2,6 %. 

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:

https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

_____________________
Poznámky:
1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2016 jsou definitivní, údaje roku 2017 jsou předběžné.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: doc. Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail:
karel.kral@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sady: 241013-17 Zahraniční obchod ČR
– podrobné členění (měsíční periodicita).
http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO:
http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 3. 11. 2017

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010