Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červenec 2019

Bilance meziročně vyšší o 8,3 mld. Kč

Kód: 241018-19

Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu se zbožím v běžných cenách přebytkem 0,1 mld. Kč ve srovnání se schodkem 8,2 mld. Kč ve stejném měsíci předchozího roku.

Celkovou bilanci v národním pojetí1) ovlivnil v rozhodující míře meziročně vyšší přebytek bilance motorových vozidel o 8,0 mld. Kč, a to především díky růstu jejich vývozu o 13,7 mld. Kč. Dále se zlepšila bilance ropy a zemního plynu (pokles deficitu o 2,2 mld. Kč) a kovodělných výrobků (vzestup aktiva o 1,1 mld. Kč).

Nepříznivý vliv na celkové saldo měla zejména horší bilance počítačů, elektronických a optických přístrojů o 3,2 mld. Kč a nižší aktivum u strojů a zařízení o 1,4 mld. Kč a elektrických zařízení o 1,0 mld. Kč.

Bilance zahraničního obchodu se státy EU28 skončila v červenci přebytkem 50,5 mld. Kč a byla tak meziročně o 9,2 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 0,4 mld. Kč a dosáhl 48,7 mld. Kč.

Meziměsíčně se po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,4 % a dovoz o 1,8 %. Trend vývoje ukazuje na pokles vývozu (o 0,1 %) a růst dovozu (o 0,4 %).

Ve srovnání se stejným měsícem roku 2018 stoupl vývoz o 8,4 % na 289,6 mld. Kč a dovoz o 5,1 % na 289,5 mld. Kč. Letošní červenec měl o dva pracovní dny více než červenec předchozího roku.

V lednu až červenci 2019 dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 108,6 mld. Kč, což představovalo meziroční růst o 26,0 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 4,1 % a dovoz o 3,0 %.

ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2018 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 2,9 % na 3 616,2 mld. Kč a dovoz o 5,0 % na 3 517,8 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 98,5 mld. Kč ve srovnání s 163,5 mld. Kč v roce 2017.

Další informace o zahraničním obchodu v národním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti.
 

Informace o pohybu zboží přes hranice

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí2) se v červenci 2019 v běžných cenách meziročně zvýšil vývoz o 9,8 % a dovoz o 2,5 %. Vývoz zboží dosáhl hodnoty 363,9 mld. Kč a dovoz zboží 329,7 mld. Kč.

Podle definitivních údajů přeshraničního pojetí za rok 2018 vzrostl meziročně vývoz o 3,8 % na 4 403,8 mld. Kč a dovoz o 5,8 % na 4 023,2 mld.  Kč.

Podle dat Eurostatu byl v červnu 2019 podíl České republiky na celkovém vývozu a dovozu Evropské unie 3,1 % a 2,8 %.

Podrobnější informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí:
https://csu.gov.cz/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika.

 

Poznámky:

1)Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.

2)Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Údaje za firmy s povinností vykazovat, za které nebyla data k dispozici, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Data za firmy bez zpravodajské povinnosti byla odhadnuta podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.

Údaje roku 2017 a 2018 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2019 jsou předběžné.
Od  referenčního období leden 2019 se zpřesňují data zahraničního obchodu za celý předchozí i aktuální rok měsíčně. Definitivní údaje za předchozí rok jsou publikovány v září aktuálního roku.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Miluše Kavěnová, ředitelka odboru statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 054 176, e-mail: miluse.kavenova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, odbor statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní doklady (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce
Navazující datová sada: 241013-19 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).

http://www.czso.cz/aktualni-produkt/41320
Dotazovací systém ZO: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace: 7. 10. 2019

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010