Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - listopad 2010

Nejvyšší hodnota vývozu a dovozu v roce 2010

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů se v listopadu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 21,0 % a dovoz o 24,1 %. Přebytek obchodní bilance byl meziročně o 2,7 mld. Kč nižší a dosáhl 11,8 mld. Kč. Nepříznivý vliv na saldo měl meziročně větší deficit obchodu s minerálními palivy o 2,1 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,4 mld. Kč.

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění snížil vývoz o 1,5 % a dovoz o 0,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,6 % a dovozu o 0,2 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 21,0 % (41,3 mld. Kč) a dovoz o 24,1 % (44,0 mld. Kč). Rychlejší růst dovozu oproti vývozu pokračoval již devátý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 22,5 % (85,4 mld. Kč) na 464,7 mld. Kč a dosáhl tak druhé nejvyšší měsíční hodnoty od vzniku samostatné České republiky (maximum 478,9 mld. Kč v říjnu 2007). Posílení CZK vůči EUR o 4,8 % znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (26,8 % a 30,1 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD o 4,0 % byl růst vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší než v korunách (16,2 % a 19,2 %).

Obchodní bilance skončila přebytkem 11,8 mld. Kč, který byl meziročně o 2,7 mld. Kč nižší. Schodek se prohloubil v obchodě s minerálními palivy o 2,1 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,4 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo u obchodu s průmyslovým spotřebním zbožím o 0,8 mld. Kč, stroji a dopravními prostředky o 0,3 mld Kč a nevýznamně u obchodu se surovinami, kleslo naopak u obchodu s polotovary a materiály o 0,4 mld. Kč a nápoji a tabákem. Mírné snížení záporného salda zaznamenal obchod s potravinami a živými zvířaty, přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 0,2 mld. Kč.

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 22,2 % (23,8 mld. Kč). Zvýšil se především vývoz silničních vozidel o 5,7 mld. Kč, elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů o 5,3 mld. Kč, výpočetní techniky o 3,7 mld. Kč a strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 2,9 mld. Kč. Dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně stoupl o 29,7 % (23,5 mld. Kč). Největší přírůstky byly zaznamenány u dovozu elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů o 7,0 mld. Kč, výpočetní techniky o 4,1 mld. Kč, telekomunikačních zařízení o 3,3 mld. Kč a silničních vozidel o 2,9 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 25,2 % (4,2 mld. Kč) a byl ovlivněn zejména vyšším dovozem ropy (hodnotově o 53,0 %, naturálně o 32,4 %). Dovoz zemního plynu v hodnotovém vyjádření vzrostl o 27,8 %, naturálně se však snížil o 24,6 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 56,9 mld. Kč, který byl meziročně o 11,8 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se meziročně prohloubil o 14,5 mld. Kč na 45,1 mld. Kč. Přebytek vzrostl v obchodě s Německem o 5,9 mld. Kč a Slovenskem o 3,5 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 2,0 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Ruskem o 2,8 mld. Kč a s Malajsií a Koreou (o 0,9 mld. Kč). Kladné saldo kleslo v obchodě s Itálií o 0,7 mld. Kč a nevýznamně (o 0,2 mld. Kč) s Francií a Nizozemskem.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 15,7 % a dovoz o 17,4 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 125,2 mld. Kč, který byl o 12,6 mld. Kč nižší. Vzestup kladného salda zaznamenal obchod s průmyslovým spotřebním zbožím o 18,8 mld. Kč, surovinami o 2,4 mld. Kč a stroji a dopravními prostředky o 0,2 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu se živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 3,0 mld. Kč. V důsledku prohloubení deficitu se naopak zhoršila bilance obchodu s minerálními palivy o 24,1 mld. Kč, potravinami a živými zvířaty o 1,8 mld. Kč a chemickými výrobky o 3,3 mld. Kč. Pokles kladného salda zaznamenal obchod s polotovary a materiály o 7,5 mld. Kč a nápoji a tabákem o 0,5 mld. Kč.

Zahraniční obchod se státy EU skončil za posledních dvanáct měsíců přebytkem vyšším o 101,3 mld. Kč a dosáhl 578,0 mld. Kč, se státy mimo EU se schodek prohloubil o 113,9 mld. Kč a činil 452,7 mld. Kč. Kladné saldo vzrostlo v obchodě se Slovenskem o 16,6 mld. Kč, Německem o 15,5 mld. Kč, Francií o 13,6 mld. Kč, Spojeným královstvím o 12,1 mld. Kč a Itálií o 12,0 mld. Kč. Prohloubil se deficit obchodu s Čínou o 70,0 mld. Kč, Koreou o 11,0 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 8,8 mld. Kč, Thajskem o 8,1 mld. Kč a Ruskem o 6,9 mld. Kč.

V lednu až listopadu vzrostl vývoz o 16,5 % a dovoz o 19,2 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 24,4 mld. Kč na 122,6 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,7 % a přijetí od 97,9 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka:
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Navazující tabulky: Zahraniční obchod ČR (w-6001-10), /ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010