Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - říjen 2011

Rekordní přebytek obchodní bilance

Kód: r-6001-11
Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 9,6 % a dovoz o 4,9 %. Obchodní bilance vykázala rekordně vysoký přebytek 25,5 mld. Kč, který byl ve srovnání se stejným měsícem roku 2010 o 11,8 mld. Kč vyšší.

* * *

Podle předběžných údajů přeshraniční statistiky se meziměsíčně po sezónním očištění zvýšil vývoz o 2,5 % a dovoz o 0,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,3 % a pokles dovozu o 0,3 %.

Meziročně se v běžných cenách zvýšil vývoz o 9,6 % (22,5 mld. Kč) a dovoz o 4,9 % (10,7 mld. Kč). Obrat zahraničního obchodu v porovnání s říjnem 2010 vzrostl o 33,2 mld. Kč na 488,4 mld. Kč, což je druhá nejvyšší hodnota obratu v letošním roce (po 495,5 mld. Kč v březnu). Vlivem oslabení CZK vůči euru i dolaru rostl zahraniční obchod pomaleji při přepočtu na EUR (vývoz o 8,2 % a dovoz o 3,5 %) a na USD (vývoz o 6,5 % a dovoz o 1,8 %) než obchod vyjádřený v českých korunách.

Bilance zahraničního obchodu skončila nejvyšším přebytkem v historii České republiky ve výši 25,5 mld. Kč, kdy meziroční přírůstek kladného salda činil 11,8 mld. Kč. K jeho navýšení přispěl hlavně přírůstek aktiva u strojů a dopravních prostředků (o 14,5 mld. Kč) a průmyslového spotřebního zboží (o 0,9 mld. Kč) a zlepšení bilance obchodu s polotovary a materiály o 1,1 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva. Záporně ovlivnilo celkovou bilanci prohloubení schodku u bilance obchodu s chemickými výrobky (o 3,4 mld. Kč), minerálními palivy (o 1,0 mld. Kč) a potravinami a živými zvířaty (o 0,1 mld. Kč). Přebytek obchodu klesl u surovin, a to o 0,1 mld. Kč a bilance obchodu s nápoji a tabákem zůstala téměř vyrovnaná, stejně jako v říjnu 2010.

Vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 9,8 % (12,7 mld. Kč). Nejvyšší přírůstky vývozu byly zaznamenány u silničních vozidel (o 6,0 mld. Kč), výpočetní techniky (o 3,1 mld. Kč) a strojů a zařízení všeobecně užívaných průmyslu (o 2,3 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků meziročně klesl o 1,9 % (1,8 mld. Kč). Snížil se zejména dovoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 8,1 mld. Kč); vzrostl naopak dovoz strojů a zařízení všeobecně užívaných v průmyslu o 2,6 mld. Kč a silničních vozidel o 2,4 mld. Kč. Dovoz minerálních paliv meziročně stoupl o 4,4 % (0,8 mld. Kč), hlavně vlivem vyššího dovozu zemního plynu (o 25,3 % hodnotově a o 10,4 % naturálně). Dovoz ropy meziročně klesl (o 38,4 % hodnotově a o 57,8 % naturálně).

Se státy EU se přebytek obchodní bilance meziročně snížil o 1,6 mld. Kč na 56,9 mld. Kč a se státy mimo EU skončila bilance deficitem ve výši 31,4 mld. Kč, který byl v porovnání s říjnem 2010 o 13,4 mld. Kč menší. Aktivum vzrostlo v obchodě s Francií (o 2,3 mld. Kč) a Slovenskem (o 0,4 mld. Kč). Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Ruskem o 8,8 mld. Kč, Ukrajinou (o 1,4 mld. Kč) a Spojenými státy (o 1,0 mld. Kč); klesl deficit obchodu s Čínou (o 2,8 mld. Kč) a Japonskem (o 1,1 mld. Kč). Ke zhoršení salda došlo naopak v obchodě s Norskem (o 1,7 mld. Kč) a Polskem (o 1,0 mld. Kč) přechodem z aktiva do pasiva. Prohloubil se schodek obchodu s Ázerbájdžánem (o 1,3 mld. Kč) a Koreou (o 1,1 mld. Kč) a pokles přebytku zaznamenal obchod s Nizozemskem (o 1,4 mld. Kč), Rumunskem (o 1,0 mld. Kč) a Německem (o 0,7 mld. Kč).

V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 14,0 % a dovoz o 12,3 %. Obchodní bilance skončila aktivem 159,8 mld. Kč, které bylo meziročně o 48,5 mld. Kč vyšší. Ke zlepšení bilance došlo hlavně u strojů a dopravních prostředků, kde ve srovnání s lednem až říjnem 2010 vzrostl přebytek o 88,6 mld. Kč. Prohloubil se naopak schodek obchodu s minerálními palivy o 28,9 mld. Kč a chemickými výrobky o 17,1 mld. Kč.

Podle metodiky platební bilance v národním pojetí založeném na koncepci změny vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty vykázala v říjnu 2011 obchodní bilance přebytek 12,1 mld. Kč. Údaje o vývozu a dovozu zboží propočtené s využitím údajů k DPH podle této metodiky jsou uvedené v tabulce 8 a v časových řadách Zahraničního obchodu se zbožím podle změny vlastnictví (národní pojetí).

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 98,3 % a přijetí od 98,3 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.

Údaje v národním pojetí podle metodiky platební bilance a národních účtů jsou měsíčně propočítávány na základě údajů statistiky zahraničního obchodu v kombinaci s údaji z Přiznání k dani z přidané hodnoty. V měsících, kdy ještě nejsou údaje z daňových přiznání k dispozici, jsou extrapolována data z předchozích období. Tato metodika spočívá v úpravě hodnot zbožových operací prováděných nerezidenty o jejich přidanou hodnotu, tj. rozdíl mezi hodnotou nákupu zboží v tuzemsku v případě vývozu nebo prodeje do tuzemska v případě dovozu a hodnotou deklarovanou při přechodu hranic. Zatímco předmětem statistiky zahraničního obchodu v dosud publikovaném mezinárodním pojetí podle nařízení Parlamentu a Rady Evropské unie je zachycení pohybu zboží přes hranici, metodika platební bilance zdůrazňuje změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty.
Poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marek Rojíček, Ph.D., vrchní ředitel Sekce makroeko nomických statistik, tel. 274 052 486, e-mail: marek.rojicek@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, ředitel odboru Statistiky zahraničního obchodu, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz
Metoda získání dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů.
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Dokumenty na internetu: 6001-11 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita) /produkty/zahranicni-obchod-ceske-republiky-leden-az-prosinec-2011-a4m9mplwe3
Dotazovací systém zahraničního obchodu na internetu: http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další RI: 6. ledna 2012.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2011 jsou předběžné. Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející. Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010