Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - říjen 2010

Vývoz i dovoz bez výrazných změn

Kód: r-6001-10
Podle předběžných údajů se v říjnu meziročně v běžných cenách zvýšil vývoz o 17,2 % a dovoz o 19,4 %. Přebytek obchodní bilance byl meziročně o 1,1 mld. Kč nižší a dosáhl 15,3 mld. Kč. Nepříznivě saldo ovlivnil větší deficit obchodu s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč.

* * *

Podle předběžných údajů se meziměsíčně po sezónním očištění vývoz zvýšil o 3,1 %, dovoz klesl o 0,1 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 1,2 % a dovozu o 0,1 %.

Meziročně v běžných cenách vzrostl vývoz o 17,2 % (34,1 mld. Kč) a dovoz o 19,4 % (35,2 mld. Kč). Dovoz rostl rychleji než vývoz již osmý měsíc. Obrat zahraničního obchodu meziročně vzrostl o 18,3 % (69,3 mld. Kč) na 448,1 mld. Kč, nedosáhl ale nejvyšší říjnové hodnoty od vstupu České republiky do EU (478,9 mld. Kč v roce 2007). Posílení CZK vůči EUR v průměru o 5,3 % znamenalo vyšší přírůstky vývozu a dovozu v přepočtu na eura než v korunách (o 23,5 % a o 25,8 %), vlivem oslabení CZK ve vztahu k USD v průměru o 1,2 % byl růst vývozu a dovozu v dolarovém vyjádření nižší (o 15,9 % a o 18,0 %) než v korunách.

Obchodní bilance vykázala aktivum 15,3 mld. Kč, které bylo meziročně o 1,1 mld. Kč nižší. Deficit se prohloubil v obchodě s minerálními palivy o 1,7 mld. Kč a chemickými výrobky o 1,6 mld. Kč, kladné saldo kleslo u polotovarů a materiálů o 0,4 mld. Kč a strojů a dopravních prostředků o 0,1 mld. Kč. Přechodem z aktiva do pasiva se o 0,1 mld. Kč zhoršila bilance obchodu s nápoji a tabákem. Zlepšení salda bylo zřejmé u průmyslového spotřebního zboží a surovin (růst přebytku o 1,9 mld. Kč a o 0,1 mld. Kč) a potravin a živých zvířat (pokles záporného salda o 0,6 mld. Kč).

Celkový vývoz strojů a dopravních prostředků meziročně vzrostl o 18,2 % (19,3 mld. Kč). Vyšší byl zejména vývoz výpočetní techniky (o 6,1 mld. Kč), elektrických zařízení přístrojů a spotřebičů (o 3,7 mld. Kč) a silničních vozidel a telekomunikačních zařízení (shodně o 2,7 mld. Kč). Dovoz strojů a dopravních prostředků celkově meziročně stoupl o 25,2 % (19,5 mld. Kč), z čehož největší přírůstky byly zaznamenány u elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 9,7 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 3,6 mld. Kč) a výpočetní techniky (o 2,5 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 19,3 % (2,9 mld. Kč) zejména vlivem vyššího dovozu zemního plynu (hodnotově o 69,1 %, naturálně o 11,7 %). Dovoz ropy v hodnotovém vyjádření vzrostl o 8,0 %, v naturálním vyjádření se snížil o 11,9 %.

Obchodní bilance se státy EU skončila přebytkem 58,2 mld. Kč, který byl meziročně o 11,4 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 12,5 mld. Kč na 42,9 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Německem o 5,4 mld. Kč, Spojeným královstvím o 1,9 mld. Kč a Slovenskem o 1,6 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s Polskem o 1,8 mld. Kč. Deficit se prohloubil v obchodě s Čínou o 9,4 mld. Kč, Koreou o 1,1 mld. Kč a Ruskem o 0,7 mld. Kč. Kladné saldo kleslo v obchodě s Nizozemskem o 1,0 mld. Kč.

Za posledních dvanáct měsíců v porovnání s předchozími dvanácti měsíci se zvýšil vývoz o 13,8 % a dovoz o 14,3 %. Obchodní bilance skončila přebytkem 128,8 mld. Kč, který byl o 6,6 mld. Kč vyšší. Vzestup kladného salda byl zaznamenán u průmyslového spotřebního zboží o 21,3 mld. Kč, strojů a dopravních prostředků o 5,4 mld. Kč a surovin o 4,8 mld. Kč. Přechodem z pasiva do aktiva se zlepšila bilance obchodu s živočišnými a rostlinnými oleji a tuky o 3,0 mld. Kč. Bilance se naopak zhoršila (vlivem prohloubení schodku) u minerálních paliv (o 19,2 mld. Kč), potravin a živých zvířat (o 1,8 mld. Kč) a chemických výrobků (o 1,1 mld. Kč). Pokles kladného salda zaznamenal obchod s polotovary a materiály (o 5,6 mld. Kč) a nápoji a tabákem (o 0,4 mld. Kč).

Za posledních dvanáct měsíců vzrostl zahraniční obchod se státy EU o 96,0 mld. Kč na 566,2 mld. Kč, se státy mimo EU se prohloubil schodek o 89,4 mld. Kč a dosáhl 437,4 mld. Kč. Přebytek se zvýšil v obchodě s Francií o 15,9 mld. Kč, Itálií o 13,6 mld. Kč, Spojeným královstvím o 13,1 mld. Kč, Slovenskem o 12,9 mld. Kč, Německem o 11,9 mld. Kč a Rakouskem o 9,5 mld. Kč. Prohloubil se schodek obchodu s Čínou o 58,3 mld. Kč, Koreou o 10,1 mld. Kč, Ázerbájdžánem o 8,7 mld. Kč, Thajskem o 8,0 mld. Kč a Ruskem o 1,5 mld. Kč.

V lednu až říjnu vzrostl vývoz o 16,0 % a dovoz o 18,6 %. Přebytek obchodní bilance se meziročně snížil o 20,8 mld. Kč na 111,6 mld. Kč.

* * *

Podle zdrojů ČSÚ byly získány údaje u odeslání od 97,5 % a přijetí od 97,4 % firem, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, osvobozené od zpravodajské povinnosti v souladu s novelizací vyhlášky č. 201/2005 Sb., a za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny. Dopočtové metody vycházejí z údajů o realizaci obchodu firem v minulém období a údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty.
Poznámka: Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e- mail: karel.kral@csu.gov.cz
Zdroj dat: údaje z výkazů pro Intrastat a z Jednotných správních dokumentů (JSD).
Navazující tabulky: Zahraniční obchod České republiky (w-6001-10),
/ep-6
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2009 jsou definitivní, údaje za jednotlivé měsíce roku 2010 jsou předběžné.
Při zveřejnění předběžných dat referenčního měsíce se zpřesní tři měsíce předcházející.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010