Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Zahraniční obchod - červenec 2014

Kód: 241018-14
Podle předběžných údajů skončila v červenci bilance zahraničního obchodu v národním pojetí v běžných cenách přebytkem 11,5 mld. Kč, který byl meziročně o 6,6 mld. Kč vyšší.

Celkovou bilanci v národním pojetí příznivě ovlivnil meziroční růst aktiva bilance strojů a dopravních prostředků (o 6,6 mld. Kč), zejména díky vyššímu přebytku bilance silničních vozidel (o 13,7 mld. Kč). Zlepšila se také bilance surovin o 1,8 mld. Kč přechodem z pasiva do aktiva. Přebytek naopak klesl u bilance obchodu s polotovary a materiály (o 2,3 mld. Kč) a prohloubil se schodek obchodu chemických výrobků (o 0,7 mld. Kč). Deficit bilance minerálních paliv zůstal zhruba na stejné úrovni jako v červenci 2013 (15,2 mld. Kč).

Bilance zahraničního obchodu se státy EU skončila přebytkem 46,0 mld. Kč a byla tak meziročně o 12,5 mld. Kč vyšší. Schodek obchodu se státy mimo EU se prohloubil o 5,6 mld. Kč na 33,4 mld. Kč.

Vývoz v národním pojetí se v červenci meziročně zvýšil o 18,3 % (na 264,8 mld. Kč) a dovoz o 15,7 % (na 253,3 mld. Kč).

V lednu až červenci dosáhl přebytek obchodní bilance v národním pojetí 114,8 mld. Kč, což představovalo meziroční zvýšení o 30,2 mld. Kč. Od začátku roku stoupl meziročně vývoz o 15,4 % a dovoz o 14,3 %.
ČSÚ provedl pravidelné roční zpřesnění údajů. Podle definitivních údajů za rok 2013 vzrostl v národním pojetí meziročně vývoz o 2,2 % na 2 786,2 mld. Kč a dovoz o 0,7 % na 2 679,7 mld. Kč. Obchodní bilance skončila přebytkem 106,5 mld. Kč ve srovnání s 64,4 mld. Kč v roce 2012.

Detailní informace o zahraničním obchodu v národním pojetí naleznete na webových stránkách: /produkty/vzonu_cr. Předběžné údaje jsou založeny na přeshraničním obchodu rezidentů a odhadu tuzemských obchodů mezi rezidenty a nerezidenty. Tyto odhady budou příští měsíc zpřesněny.

Národní pojetí zahraničního obchodu vypovídá o vývozní a dovozní výkonnosti české ekonomiky, tedy i o obchodní bilanci zahraničního obchodu české ekonomiky. Sleduje skutečný obchod se zbožím realizovaný mezi českými a zahraničními subjekty, tj. změnu vlastnictví mezi rezidenty a nerezidenty. Přeshraniční pojetí zahraničního obchodu naopak vypovídá výhradně o fyzickém pohybu zboží přes hranice bez ohledu na to, zda dochází k obchodu mezi českými a zahraničními subjekty. Tyto údaje jsou mezinárodně srovnatelné a mohou sloužit jako indikátor vývoje hodnoty obchodu.

Podle předběžných údajů v přeshraničním pojetí se meziročně v červenci zvýšil vývoz o 18,3 % a dovoz o 16,1 %.

Meziměsíčně po sezónním očištění stoupl vývoz o 1,3 % a dovoz o 0,9 %. Trend vývoje ukazuje na růst vývozu o 0,7 % a dovozu o 0,3 %.

Vlivem oslabení koruny vůči oběma hlavním měnám vývoz a dovoz přepočtený na eura meziročně stoupl o 11,8 % a 9,7 %, při vyjádření v dolarech byl vývoz a dovoz meziročně vyšší o 15,7 % a 13,5 %.

Celkový vývoz zboží v přeshraničním pojetí (zboží opouštějící území ČR) dosáhl hodnoty 302,8 mld. Kč a dovoz (zboží vstupující na území ČR) hodnoty 266,5 mld. Kč.

Meziročně se celkový vývoz strojů a dopravních prostředků zvýšil o 25,0 % (33,7 mld. Kč). Vzrostl především vývoz silničních vozidel (o 20,5 mld. Kč), telekomunikačních zařízení (o 4,0 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 3,2 mld. Kč). Celkový dovoz strojů a dopravních prostředků byl meziročně vyšší o 27,2 % (24,7 mld. Kč), z čehož nejvyšší přírůstky byly zaznamenány u silničních vozidel (o 6,6 mld. Kč), strojů a zařízení k výrobě energie (o 4,4 mld. Kč) a elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů (o 4,0 mld. Kč). Dovoz minerálních paliv meziročně vzrostl o 0,7 % (0,2 mld. Kč). Dovoz ropy stoupl o 67,8 % hodnotově a o 49,2 % naturálně. Dovoz zemního plynu klesl o 42,1 % v hodnotovém vyjádření a o 25,3 % v naturálním vyjádření.

V lednu až červenci byl vývoz a dovoz v přeshraničním pojetí vyšší o 15,9 % a o 14,2 %.

Podle definitivních údajů přeshraničního pojetí za rok 2013 vzrostl meziročně vývoz o 3,3 % na 3 174,7 mld. Kč a dovoz o 2,0 % na 2 823,5 mld. Kč.

Detailní informace o zahraničním obchodu v přeshraničním pojetí naleznete na webových stránkách: /produkty/vzoph_cr.


Poznámky:
Odhad vývozu a dovozu v národním pojetí vychází z úpravy dat o pohybu zboží přes hranice (přeshraniční pojetí). Vylučuje zboží, které je přesouváno na/z území České republiky zahraničními subjekty a naopak zohledňuje obchod, který probíhá mezi českými a zahraničními subjekty na území ČR. Tuto úpravu zachycuje tabulka 5 v časových řadách: /produkty/vzonu_cr .
Údaje obou pojetí zahraničního obchodu obsahují hodnotu zboží zaslaného a přijatého ke zpracování dle smlouvy (tzv. zboží zaslané k zušlechtění). Toto zboží bude v platební bilanci a národních účtech z hodnoty vývozu a dovozu vylučováno s přechodem na ESA 2010 a BPM6 v září 2014.
Data národního pojetí jsou používána jako vstupní datový zdroj platební bilance a v národních účtech.
Publikované údaje vychází ze zpracování dat od 98,5 % firem na straně odeslání a od 98,2 % firem na straně přijetí, které měly zpravodajskou povinnost v rámci systému Intrastat. Údaje za firmy, které nesplnily zpravodajskou povinnost, byly dopočteny na základě odeslání či přijetí v minulém období. Firmy osvobozené od zpravodajské povinnosti byly odhadnuty podle údajů vykázaných v přiznáních k dani z přidané hodnoty. Údaje z přiznání k dani z přidané hodnoty, které nebyly dostupné, jsou odhadovány na základě hodnot v předchozích obdobích.
Údaje za jednotlivé měsíce roku 2013 jsou definitivní , údaje za jednotlivé měsíce roku 2014 jsou předběžné.
Všechny údaje jsou zpracovávány ze základních jednotek a následně zaokrouhlovány.
Podrobnější metodické informace jsou publikovány na stránkách ČSÚ:
Národní pojetí:
/zo_se_zbozim_podle_zmeny_vlastnictvi_narodni_pojeti
Přeshraniční pojetí:
/zo_se_zbozim_podle_pohybu_zbozi_preshranicni_statistika .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Jaroslav Sixta, Ph.D., tel. 274 054 253, e-mail: jaroslav.sixta@csu.gov.cz .
Kontaktní osoba: Mgr. Karel Král, tel. 274 052 161, e-mail: karel.kral@csu.gov.cz .
Datové zdroje: Výkazy pro Intrastat, Jednotné správní dokumenty (JSD), Daňová přiznání k dani z přidané hodnoty .
Termín ukončení sběru dat: 20. pracovní den po skončení referenčního měsíce.
Navazující datová sada: 241013-14 Zahraniční obchod ČR – podrobné členění (měsíční periodicita).
/produkty/zahranicni-obchod-cr-mesicni-udaje-cervenec-2014-idfmgs46t7
Dotazovací systém ZO http://apl.czso.cz/pll/stazo/STAZO.STAZO
Termín zveřejnění další Rychlé informace 7. 10. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010