Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - říjen 2022

Meziroční pokles maloobchodních tržeb pokračoval šestý měsíc v řadě

Kód: 120019-22

Meziročně se tržby v maloobchodě v říjnu snížily reálně o 9,4 %, meziměsíčně klesly o 1,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v říjnu reálně o 1,8 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 2,8 % a za potraviny o 1,0 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 0,6 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 9,4 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 11,2 %, za pohonné hmoty o 8,0 % a za potraviny o 7,0 %.

Meziroční pokles tržeb v maloobchodě pokračoval i v říjnu, pokles trval již od května letošního roku. Tempo poklesu se v porovnání s předchozím měsícem prohloubilo zejména u nepotravinářského zboží, ale i u potravin a pohonných hmot,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

„Meziroční pokles vykázaly všechny hlavní sortimentní typy specializovaných nepotravinářských prodejen, s výjimkou farmaceutických a zdravotnických obchodů. Internetové a zásilkové obchody pokračovaly v poklesu nepřetržitě již desátý měsíc,dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci klesly o 15,6 %, s výrobky pro domácnost o 13,7 %, s oděvy a obuví o 12,7 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 5,4 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,2 %. Naopak rostly tržby v prodejnách s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,9 %. Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 9,8 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 6,8 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 1,0 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) se tržby snížily o 13,2 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 2,1 %. Meziročně se tržby snížily o 3,6 %, v tom za opravy motorových vozidel klesly o 6,1 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 3,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

__________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc září 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 11. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 12. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 12. 1. 2023

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010