Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - květen 2022

Pokles tržeb v maloobchodě

Kód: 120019-22

Meziročně se tržby v maloobchodě v květnu snížily reálně o 6,9 %, meziměsíčně klesly o 2,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v květnu reálně o 2,3 %, přičemž za potraviny klesly o 3,0 % a za nepotravinářské zboží o 2,5 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 1,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 6,9 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 7,6 %, za potraviny o 6,3 % a za pohonné hmoty o 5,2 %.

Maloobchodní tržby se v květnu meziročně snížily ve všech sortimentních skupinách prodejen, kromě farmaceutického, zdravotnického a drogistického zboží. Meziroční srovnání ovlivnila i vyšší srovnávací základna, kdy vloni v květnu po uvolnění pandemických opatření tržby některých sortimentů nepotravinářského zboží výrazně rostly. Pátý měsíc v řadě klesly tržby internetovým obchodům, avšak oproti předpandemickému roku 2019 byly o více než třetinu vyšší,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví klesly o 15,3 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 14,8 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,8 % a s výrobky pro domácnost o 9,0 %. Naopak růst tržeb zaznamenaly prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,5 % a s kosmetickými a toaletními výrobky o 4,4 %. Nižší tržby vykázaly jak nespecializované prodejny s převahou potravin (o 6,4 %), tak i specializované prodejny potravin (o 3,2 %). Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 10,1 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,4 % a meziročně se snížily o 8,1 %. Tržby se snížily jak za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), tak za opravy.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

 

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc duben 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za květen 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.

Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 6. 2022
Termín ukončení zpracování: 1. 7. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 5. 8. 2022

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010