Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - září 2021

Vývoj tržeb za potraviny a nepotravinářské zboží byl rozdílný

Kód: 120019-21

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v září zvýšily reálně o 3,4 %, bez očištění o 3,6 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 0,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v září reálně o 0,3 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 0,2 % a za nepotravinářské zboží o 0,9 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,6 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy (při stejném počtu pracovních dní v září 2021 i 2020) zvýšily o 3,4 %2), v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,7 % a za pohonné hmoty o 2,1 %, naopak za potraviny klesly o 0,8 %2).

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,6 %2). Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,7 % a za pohonné hmoty o 2,1 %, za potraviny naopak klesly o 0,2 %2).

Nejvyšší meziroční růst tržeb zaznamenal internetový a zásilkový prodej3) (o 15,6 %). Na růstu tržeb za nepotravinářské zboží ve specializovaných prodejnách se podílely všechny sortimentní typy prodejen. Tržby vzrostly prodejnám s počítačovým a komunikačním zařízením (o 6,8 %), s výrobky pro domácnost (o 5,3 %), s kosmetickými a toaletními výrobky (o 4,7 %), s oděvy a obuví (o 3,1 %), s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 0,4 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,2 %). Prodejcům potravin se v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin tržby snížily o 0,2 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 1,1 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 104,9 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, potravin, počítačového a komunikačního zařízení, farmaceutického a zdravotnického zboží a kosmetických a toaletních výrobků.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 6,8 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 6,8 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 9,2 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 2,6 %.

Za celé 3. čtvrtletí 2021 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,6 % (ve 3. čtvrtletí 2021 bylo v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 7,5 % a pohonných hmot o 1,9 %, naopak za prodej potravin klesly o 1,0 %. Za prodej a opravy motorových vozidel4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně snížily o 2,1 %, bez očištění o 3,4 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly meziročně o 4,8 %, za opravy motorových vozidel naopak vzrostly o 2,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc srpen 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za září 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 10. 2021
Termín ukončení zpracování: 2. 11. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2021

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010