Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - prosinec 2019

Tržby v maloobchodě za rok 2019 vzrostly o 4,8 %

Kód: 120019-19

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v prosinci zvýšily reálně o 3,9 %, bez očištění o 4,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,4 %.

Za celý rok 2019 se tržby v maloobchodě bez očištění meziročně zvýšily o 4,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v prosinci reálně o 0,4 %, přičemž za potraviny vzrostly o 1,2 % a za pohonné hmoty o 0,7 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 3,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,0 %, za potraviny o 1,5 %2) a za pohonné hmoty o 0,8 %. V prosinci 2019 bylo o jeden pracovní den více než v prosinci 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 4,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,8 %, za pohonné hmoty o 2,1 % a za potraviny o 0,9 %2).

Růst byl ovlivněn především vyššími tržbami internetových obchodů a zásilkových služeb3) (o 19,4 %). Předvánoční prodej se výrazněji projevil ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (růst tržeb o 8,2 %) a s výrobky pro domácnost (o 7,2 %). Tržby rostly rovněž v prodejnách s oděvy a obuví (o 2,9 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 2,8 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 0,9 %). Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin vzrostly o 1,0 % a ve specializovaných prodejnách potravin se zvýšily o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost, oděvů a obuvi a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny klesly v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením a s pohonnými hmotami.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) klesly reálně meziměsíčně o 1,7 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 1,0 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 4,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 5,1 % a za opravy motorových vozidel o 1,7 %.

Vývoj ve 4. čtvrtletí 2019

Za celé 4. čtvrtletí 2019 se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,0 %, bez očištění o 3,7 % (ve 4. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o jeden pracovní den méně). Neočištěné tržby za nepotravinářské zboží vzrostly meziročně o 6,1 %, za potraviny o 1,4 % a za pohonné hmoty o 0,1 %. V motoristickém segmentu4) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 3,5 %, bez očištění o 2,2 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 2,9 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 0,6 %.

Vývoj v roce 2019

Za celý rok 2019 v maloobchodě kromě motorových vozidel1) se tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily reálně meziročně o 4,7 %, bez očištění o 4,8 % (v roce 2019 bylo ve srovnání s rokem 2018 o jeden pracovní den více). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly o 7,7 %, pohonných hmot o 2,3 % a potravin o 1,8 %. Nejvíce rostly tržby za zboží prodávané přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 18,3 %). Ve specializovaných prodejnách s nepotravinářským zbožím se tržby zvýšily za počítačové a komunikační zařízení (o 9,6 %), za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 7,7 %), za oděvy a obuv (o 6,8 %), za výrobky pro domácnost (o 6,1 %) a za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží (o 3,4 %). Průměrný cenový deflátor za rok 2019 činil 100,6 %.

V motoristickém segmentu (CZ-NACE 45) se tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 0,4 %, bez očištění o 0,6 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 1,2 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 2,0 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

_______________________
Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc prosinec 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v březnu 2020.

Spolu s revizí dat za rok 2018 (publikováno 5. 6. 2019) došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2)
 Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3)
 CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4)
 CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat:
28. 1. 2020
Termín ukončení zpracování: 31. 1. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách

(https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 13. 3. 2020

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010