Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - únor 2021

Meziroční pokles byl ovlivněn pandemií i delším únorem v loňském roce

Kód: 120019-21

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v únoru snížily reálně o 3,0 %, bez očištění o 5,8 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 2,8 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v únoru reálně o 2,8 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 4,0 %, za potraviny o 1,9 % a za pohonné hmoty o 1,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 3,0 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 4,6 % a za pohonné hmoty o 7,5 %, naopak za potraviny vzrostly o 0,4 %. V únoru 2021 bylo o jeden kalendářní den méně než v únoru 2020, pracovních dní bylo stejně.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 5,8 %. Tržby za potraviny klesly o 3,2 %, za nepotravinářské zboží o 6,6 % a za pohonné hmoty o 11,3 %.

Maloobchodní prodej byl ovlivněn omezením prodeje či úplným uzavřením prodejen některých sortimentů nepotravinářského zboží z důvodu opatření proti šíření koronaviru. Spotřebitelé více nakupovali přes internetové a zásilkové obchody2), které vykázaly růst tržeb o 41,7 %. Naopak prodejci v kamenných prodejnách zaznamenali pokles tržeb. Ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví tržby klesly o 69,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 36,5 %, s výrobky pro domácnost o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 9,1 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 6,4 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,1 %. Ve specializovaných prodejnách s potravinami klesly tržby o 12,3 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 2,6 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,9 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot, počítačového a komunikačního zařízení, kosmetických a toaletních výrobků. Naopak vzrostly ceny farmaceutického a zdravotnického zboží, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, oděvů a obuvi, výrobků pro domácnost a potravin.  

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 1,3 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,9 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 2,4 % a za opravy motorových vozidel o 4,9 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc leden 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za únor 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022. 
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 3. 2021
Termín ukončení zpracování: 31. 3. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 6. 5. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010