Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - říjen 2014

Vyšší tržby za prodej aut, potravin a spotřebního zboží

Kód: 120019-14

Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v říjnu reálně meziměsíčně o 1,1 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 7,5 %, stejně jako bez očištění. Tržby rostly v motoristickém segmentu i v samotném maloobchodě. 

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel (CZ-NACE 45+47) se zvýšily v říjnu reálně meziměsíčně o 1,1 %. Meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy vzrostly o 7,5 %, stejně jako bez očištění. K meziročnímu růstu tržeb přispěl (při stejném počtu pracovních dní v říjnu 2014 i 2013) více motoristický segment než samotný maloobchod (viz tabulka č. 2). 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčněo 1,2 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy i neočištěné se zvýšily o 13,8 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) meziročně vzrostly o 15,1 % a za opravy o 8,4 %. 

maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálněmeziměsíčně o 1,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy o 4,8 %, shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží se zvýšily o 6,0 %, za potraviny o 4,9 % a za pohonné hmoty klesly o 0,2 %. 

Růst tržeb v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 5,1 %) byl ovlivněn především zvýšením tržeb velkých podniků, prodej potravin ve specializovaných prodejnách byl vyšší o 1,3 %. Prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením vykázaly růst tržeb o 21,5 %, internetové a zásilkové obchody o 20,3 %, specializované prodejny s výrobky pro domácnost o 7,2 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 3,3 % a s oděvy a obuví o 2,0 %. Vedle pohonných hmot zaznamenaly pokles tržeb také prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 1,1 %. 

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,7 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení. 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce červenec až září 2014 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz 
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 11. 2014
Termín ukončení zpracování: 2. 12. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (http://www.czso.cz/csu/czso/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 12. 1. 2015

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010