Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - září 2019

Nejvíce rostly prodeje v internetových obchodech

Kód: 120019-19

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v září zvýšily reálně o 5,1 %, bez očištění o 7,3 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,7 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v září reálně o 0,7 %, přičemž za potraviny a nepotravinářské zboží vzrostly shodně o 0,8 % a za pohonné hmoty o 0,2 %.

Meziročně maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 5,1 %, v tom za nepotravinářské zboží o 8,7 %, za potraviny o 2,1 % a za pohonné hmoty o 0,6 %. V září 2019 bylo o dva pracovní dny více než v září 2018.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 7,3 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 12,3 %, za pohonné hmoty o 3,2 % a za potraviny o 2,2 %.

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží internetových obchodů2) a zásilkových služeb (o 25,9 %). Rostly také tržby ve specializovaných prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 18,1 %), s výrobky pro domácnosti (o 10,4 %), s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 10,2 %), s oděvy a obuví (o 9,7 %) a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 5,6 %). V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 2,4 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 0,2 %.

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 99,9 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami počítačového a komunikačního zařízení, pohonných hmot, oděvů a obuvi a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s potravinami, s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím a s výrobky pro domácnost.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 3,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 10,5 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 11,2 % a za opravy motorových vozidel o 7,7 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases.

Za celé 3. čtvrtletí 2019 se v maloobchodě kromě motorových vozidel1) tržby očištěné o kalendářní vlivy reálně meziročně zvýšily o 4,8 %, bez očištění o 6,0 % (ve 3. čtvrtletí 2019 bylo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o tři pracovní dny více). Neočištěné tržby za prodej nepotravinářského zboží vzrostly meziročně o 9,8 %, za pohonné hmoty o 2,6 % a za potraviny o 2,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel3) se tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně zvýšily o 0,2 %, bez očištění o 3,6 %. Neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly meziročně o 3,9 % a za opravy motorových vozidel o 2,6 %.

 

_____________________

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.

Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc září 2019 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2019 budou publikovány v červnu 2020.
Spolu s revizí dat za rok 2018 (publikováno 5. 6. 2019) došlo ke změně modelu použitého pro očišťování časových řad. Nově je použita nepřímá metoda očišťování, která probíhá na nejnižších zdrojových agregátech indexu tržeb  a očištění vyšších agregací vzniká jako vážený průměr zdrojových očištěných dat.

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky služeb, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 29. 10. 2019
Termín ukončení zpracování: 1. 11. 2019
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).

Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2019

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010