Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - březen 2012

Pokles prodeje automobilů

Kód: r-9101-12
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v březnu reálně meziměsíčně o 0,4 %, meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se zvýšily o 1,5 %. Bez očištění se tržby meziročně snížily o 0,3 %, k čemuž z části přispěl nižší počet pracovních dní. Růst zaznamenal pouze prodej nepotravinářského zboží.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v březnu reálně meziměsíčně zvýšily o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny vzrostly o 1,5 %. Sezónně neočištěné tržby se snížily o 0,3 % při nižším počtu pracovních dní (-1). Meziroční vývoj tržeb byl ovlivněn zejména poklesem prodeje a oprav motorových vozidel a prodeje potravinářského zboží (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 0,9 % a meziročně očištěné o pracovní dny vzrostly o 1,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 1,7 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,9 % a za opravy o 6,2 %. Prodej motorových vozidel klesl po osmi měsících nepřetržitého růstu.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) sezónně očištěné tržby vzrostly reálně meziměsíčně o 1,0 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,5 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 0,3 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 2,8 %, zatímco za pohonné hmoty a potraviny klesly (o 2,3 %, resp. o 2,1 %).

Nejvíce rostly tržby specializovaných prodejen počítačových a komunikačních zařízení (o 12,5 %), oděvů a obuvi (o 10,7 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 6,3 %). Mírnější růst zaznamenal prodej výrobků pro domácnost (o 1,9 %), prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 1,1 %) a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 0,7 %). Pokles zaznamenal prodej v nespecializovaných i specializovaných prodejnách potravin (o 2,1 %, resp. o 1,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,7 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 1. čtvrtletí 2012 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu zvýšily reálně meziročně o 0,9 %, v tom v motoristickém segmentu o 1,4 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 0,8 %. Tržby za nepotravinářské zboží se zvýšily o 2,9 % a za pohonné hmoty, v důsledku lednového růstu, o 0,4 %, za potraviny se naopak snížily o 2,0 %.


Poznámky:
Data za měsíc březen 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681,
e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 26. 4. 2012
Termín ukončení zpracování: 2. 5. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 6. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010