Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - červenec 2015

Tropické teploty neodradily zákazníky od nákupů

Kód: 120019-15

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červenci reálně meziměsíčně o 0,4 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,7 %, bez očištění o 5,5 %. Růst zaznamenaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,7 %, neočištěné se zvýšily o 5,5 % (v červenci 2015 bylo o jeden pracovní den méně než v červenci 2014). Neočištěné tržby za prodej pohonných hmot vzrostly meziročně o 6,2 %, za prodej nepotravinářského zboží o 6,0 % a potravin o 4,7 %.

Nejvyšší růst tržeb zaznamenal prodej zboží přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby (o 19,0 %). Tržby za výrobky pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 5,7 %, za farmaceutické, zdravotnické a kosmetické zboží o 5,3 %, za výrobky pro domácnost o 5,0 %,  za počítačová a komunikační zařízení o 4,4 % a za oděvy a obuv o 1,8 %. Tržby za potraviny byly vyšší v nespecializovaných prodejnách o 4,8 % a ve specializovaných prodejnách o 3,2 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 98,2 % a byl ovlivněn zejména nižšími cenami pohonných hmot a počítačového a komunikačního zařízení. Naopak ceny vzrostly v prodejnách s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci, s oděvy a obuví a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) klesly reálně meziměsíčně o 2,1 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 9,3 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 6,0 %, přitom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 6,3 % a za opravy o 4,7 %.

 

Poznámky:
Data za měsíce duben až červen 2015 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935,
e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz

Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691,
e-mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
26. 8. 2015
Termín ukončení zpracování: 31. 8. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 7. 10. 2015

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010