Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - leden 2015

Vyšší růst tržeb za potraviny i nepotravinářské zboží

Kód: 120019-15

Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy vzrostly v lednu reálně meziměsíčně o 2,0 %. Meziročně se tržby očištěné o vliv počtu pracovních dní zvýšily o 6,6 %, bez očištění o 5,5 %.

V maloobchodě kromě motorových vozidel (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 2,0 %. Tržby očištěné o kalendářní vlivy meziročně vzrostly o 6,6 %, neočištěné se zvýšily o 5,5 % (v lednu 2015 bylo o jeden pracovní den méně než v lednu 2014). Na meziročním růstu tržeb se podílely téměř všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen.

Prodej potravin se meziročně zvýšil o 4,8 %, růst zaznamenaly jak objemově významnější nespecializované prodejny s převahou potravin, tak i specializované prodejny (o 5,0 %, resp. o 2,8 %). Nižší ceny pohonných hmot podpořily růst jejich prodeje o 6,7 %. Vyšší tržby vykazoval prodej nepotravinářského zboží (v souhrnu o 5,6 %) – prodej počítačového a komunikačního zařízení vzrostl o 15,7 %, výrobků pro domácnost o 11,2 %, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci o 7,6 % a farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 3,2 %. Pokračoval dlouhodobý trend růstu prodejů prostřednictvím internetu (o 15,0 %). Nižší tržby realizovaly pouze prodejny oděvů a obuvi (pokles o 3,8 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 97,7 %. K poklesu cen došlo za prodej pohonných hmot, v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení, výrobků pro domácnost a potravin. Naopak ceny se zvýšily v prodejnách oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na:  (http://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications/news-releases).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 6,4 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 12,1 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 8,7 %, shodně jak za opravy, tak i za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů).

Upozornění:

Počínaje Rychlou informací za leden 2015 ČSÚ změnil strukturu Rychlých informací za maloobchod. Jako primární údaj je prezentována CZ-NACE 47 - "Maloobchod kromě motorových vozidel". Agregace CZ‑NACE 45 + 47 - "Maloobchod včetně motoristického segmentu" v textu Rychlých informací již hodnocena není, ale z důvodu historické kontinuity se bude i nadále zveřejňovat v časových řadách a v tabulce č. 1.

Poznámky:
Data za měsíc leden 2015 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2015 budou známy nejpozději v červnu 2016.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, tel. 274052691, e-mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat:
3. 3. 2015
Termín ukončení zpracování: 10. 3. 2015
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 3. 4. 2015

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010