Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - leden 2012

Růst prodeje nepotravinářského zboží

Kód: r-9101-12
Tržby v lednu v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny reálně meziměsíčně stagnovaly a meziročně očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní se snížily o 0,5 %. Na meziročním růstu tržeb bez očištění o 1,3 % se nejvíce podílel zvýšený prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot a motorových vozidel. Růst byl ovlivněn, zejména v motoristickém segmentu, také vyšším počtem pracovních dní.

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v lednu reálně meziměsíčně stagnovaly a meziročně očištěné pouze o pracovní dny klesly o 0,5 %. K meziročnímu růstu tržeb bez očištění o 1,3 % přispěl při vyšším počtu pracovních dní (+1) zejména prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot a motorových vozidel, opačně působil pokles prodeje potravin (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 0,8 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,6 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,5 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 1,3 % a za opravy o 2,6 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny stagnovaly. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 1,2 %, v tom za prodej pohonných hmot o 4,8 % a nepotravinářské zboží o 3,4 %, za prodej potravin naopak klesly o 3,2 %.

V podrobnějším členění vykázaly růst všechny hlavní sortimentní skupiny nepotravinářského zboží. Nejvíce vzrostl prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 9,1 %), dále prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 8,7 %), textilu a obuvi (o 7,5 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 5,6 %), výrobků pro domácnost (o 1,8 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 1,5 %) a v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží (o 1,1 %). Pokles zaznamenal pouze prodej potravin, a to jak v nespecializovaných tak i specializovaných prodejnách (o 3,4 %, resp. o 0,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 101,8 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem se v lednu 2012 sezónně očištěné tržby v maloobchodě (CZ-NACE 47) v EU 27 zvýšily reálně meziměsíčně o 0,4 %, meziročně po očištění o pracovní dny vzrostly o 0,7 %. Nejrychleji rostly tržby v Litvě (o 17,0 %), v Lotyšsku (o 16,6 %) a v Rumunsku (o 10,2 %), nejvíce se snížily v Portugalsku (o 8,7 %), na Maltě (o 5,7 %) a v Bulharsku (o 2,6 %).


Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 27 4052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 7. 3. 2012
Termín ukončení zpracování: 12. 3. 2012
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4. 4. 2012
Data za měsíc leden 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010