Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - říjen 2020

Tržby za nepotravinářské zboží klesly, za potraviny rostly

Kód: 120019-20

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v říjnu snížily reálně o 0,2 %, bez očištění o 0,9 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně klesly o 1,9 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy snížily v říjnu reálně o 1,9 %, přičemž za nepotravinářské zboží klesly o 3,9 % a za pohonné hmoty o 8,8 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,2 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy snížily o 0,2 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 0,2 % a za  pohonné hmoty o 10,4 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,3 %2). Říjen 2020 měl o jeden pracovní den méně než říjen 2019.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně snížily o 0,9 %. Tržby za nepotravinářské zboží klesly o 1,8 % a za pohonné hmoty o 11,6 %, naopak za potraviny vzrostly o 3,9 %2).

Říjnové výsledky ovlivnila opatření proti šíření koronaviru, kvůli kterým byla v letošním roce řada prodejen převážně nepotravinářského zboží uzavřena nebo měla omezený provoz. Pokles tržeb zaznamenaly specializované prodejny s počítačovým a komunikačním zařízením (o 16,4 %), s potravinami (o 17,3 %), s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci (o 18,8 %) a s oděvy a obuví (o 36,5 %). Zájem spotřebitelů se soustředil především na nákupy prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby3) (růst tržeb o 31,5 %). Růst tržeb vykázaly také prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím (o 6,3 %), nespecializované prodejny s převahou potravin (o 5,3 %) a prodejny s výrobky pro domácnost (o 0,4 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,6 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami oděvů a obuvi, potravin, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží, výrobků pro domácnost a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a pohonných hmot.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel4) vzrostly reálně meziměsíčně o 1,9 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se snížily o 7,6 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 10,5 %, v tom za opravy motorových vozidel se snížily o 12,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 10,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

____________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) Rozdíl mezi vývojem očištěných a neočištěných tržeb za prodej potravin byl způsoben zejména rozdílným počtem nadprůměrných a průměrných prodejních dní.
3) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
4) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíce červenec až září 2020 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za říjen 2020 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2020 budou publikovány v březnu 2021.
Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a informačních činností, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 11. 2020
Termín ukončení zpracování: 2. 12. 2020
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách
(
https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 13. 1. 2021

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010