Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - duben 2024

Meziroční růst maloobchodních tržeb pokračoval

Kód: 120019-24

Tržby v maloobchodě se v dubnu reálně meziročně zvýšily o 5,3 % a meziměsíčně stagnovaly. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel klesly meziročně o 0,1 % a meziměsíčně o 0,3 %.

Meziměsíčně tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) v dubnu reálně stagnovaly, přičemž za pohonné hmoty klesly o 0,3 % a za potraviny o 0,2 %, naopak za nepotravinářské zboží vzrostly o 0,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v dubnu zvýšily reálně o 5,3 %, v tom za nepotravinářské zboží vzrostly o 7,1 %, za pohonné hmoty o 3,9 % a za potraviny o 3,6 %.

„Maloobchodní tržby po očištění o cenové vlivy v dubnu meziročně vzrostly. Tržby se zvýšily za prodej nepotravinářského zboží, pohonných hmot i potravin. K růstu maloobchodních tržeb nejvíce přispěly internetové a zásilkové obchody a nespecializované prodejny s převahou potravin,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky meziročně vzrostly o 17,1 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 8,4 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,7 %, s výrobky pro domácnost o 0,5 % a s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,4 %. Naopak tržby klesly v prodejnách s oděvy a obuví o 0,2 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou potravin se tržby zvýšily o 4,2 % a ve specializovaných prodejnách potravin se snížily o 1,7 %. Tržby v nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se zvýšily o 18,1 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby vzrostly o 18,1 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně klesly o 0,3 %. Meziročně se tržby snížily o 0,1 %, přičemž za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) klesly o 1,2 %, naopak za opravy motorových vozidel vzrostly o 4,0 %. 

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

________________
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc březen 2024 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za duben 2024 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2024 budou zveřejněny v březnu 2025.
Metodika: https://csu.gov.cz/mesicni-indexy-trzeb-v-odvetvi-obchodu-metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337,e-mail: pavel.vancura@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jjana.gotvaldova@csu.gov.cz  
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 5. 2024
Termín ukončení zpracování: 31. 5. 2024
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029

Termín zveřejnění další RI: 4. 7. 2024

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010