Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - červenec 2021

Obliba nákupů přes internet trvala

Kód: 120019-21

Meziročně se tržby očištěné o kalendářní vlivy v červenci zvýšily reálně o 5,5 %, bez očištění o 3,1 %. Tržby v maloobchodě po očištění o sezónní vlivy meziměsíčně vzrostly o 0,5 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) po očištění o sezónní vlivy zvýšily v červenci reálně o 0,5 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 6,1 % a za nepotravinářské zboží o 0,5 %, naopak za potraviny klesly o 1,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby očištěné o kalendářní vlivy zvýšily o 5,5 %, v tom za nepotravinářské zboží o 9,6 %, za pohonné hmoty o 5,3 % a za potraviny o 0,1 %. V červenci 2021 bylo o dva pracovní dny méně než v červenci 2020.

Bez očištění se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 3,1 %. Tržby za nepotravinářské zboží vzrostly o 6,0 % a za pohonné hmoty o 2,5 %, naopak za potraviny klesly o 0,5 %.

Zvýšení tržeb v maloobchodě nejvíce ovlivnil růst prodeje zboží prodávaného přes internet nebo prostřednictvím zásilkové služby2) (růst tržeb o 15,3 %). Ve specializovaných prodejnách se zvýšily tržby za prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 11,9 %), výrobků pro domácnost (o 5,2 %) a kosmetických a toaletních výrobků (o 2,2 %). Naopak méně se prodalo farmaceutického a zdravotnického zboží (o 0,6 %), oděvů a obuvi (o 2,1 %) a výrobků pro kulturu, sport a rekreaci (o 2,2 %). Tržby za potraviny klesly jak ve specializovaných prodejnách (o 0,3 %), tak i v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin (o 0,5 %).

Cenový deflátor v maloobchodě kromě motorových vozidel ke stejnému období předchozího roku (bez vlivu DPH) činil 103,3 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot, oděvů a obuvi, výrobků pro kulturu, sport a rekreaci, výrobků pro domácnost, farmaceutického a zdravotnického zboží a potravin. Naopak klesly ceny počítačového a komunikačního zařízení a kosmetických a toaletních výrobků. 

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 1,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 4,4 %. Neočištěné tržby klesly meziročně o 2,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se snížily o 1,8 % a za opravy motorových vozidel o 5,5 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
 

___________________

Poznámky:

Všechny údaje v textu Rychlých informací jsou uvedeny ve stálých cenách.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc červen 2021 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2021 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2021 budou publikovány v březnu 2022.  

Upozorňujeme, že vzhledem ke změně způsobu tvorby odhadů nešetřené části souboru může dojít k vyšší revizi dříve publikovaných dat.
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 8. 2021
Termín ukončení zpracování: 1. 9. 2021
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách (https://csu.gov.cz/mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady).
Termín zveřejnění další RI: 8. 10. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010