Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - červen 2023

Meziroční pokles maloobchodních tržeb zmírnil

Kód: 120019-23

Meziročně se tržby v maloobchodě v červnu snížily reálně o 4,1 %, meziměsíčně vzrostly o 0,3 %. Tržby za prodej a opravy motorových vozidel vzrostly meziročně o 0,6 % a meziměsíčně stagnovaly.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) zvýšily v červnu reálně o 0,3 %, přičemž za pohonné hmoty vzrostly o 0,9 % a za potraviny o 0,7 %, naopak za nepotravinářské zboží klesly o 0,1 %.

Meziročně se maloobchodní tržby v červnu snížily reálně o 4,1 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 6,6 % a za potraviny o 5,3 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 12,2 %.

„Maloobchodní tržby v červnu meziročně po očištění o cenové vlivy pokračovaly v poklesu, přičemž tempo poklesu se oproti předchozím měsícům zmírnilo. Na snížení tržeb maloobchodu se podílel nižší prodej potravin i nepotravinářského zboží. Z nepotravinářského zboží se jednalo především o výrobky pro domácnost a prodej prostřednictvím internetu. Tržby z prodeje pohonných hmot pokračovaly v růstu,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost meziročně klesly o 13,6 %, s oděvy a obuví o 4,0 % a s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 2,7 %. Naopak tržby rostly v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 1,3 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 0,9 % a s počítačovým a komunikačním zařízením o 0,1 %. Tržby z prodeje potravin se snížily v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 5,3 % a ve specializovaných prodejnách potravin o 4,1 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 5,8 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 7,2 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně stagnovaly. Meziročně se tržby zvýšily o 0,6 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) vzrostly o 1,2 %, naopak za opravy motorových vozidel klesly o 1,7 %.

Za celé druhé čtvrtletí se maloobchodní tržby snížily reálně meziročně o 6,2 %. Tržby za  nepotravinářské zboží klesly o 8,5 %, za potraviny o 7,4 %, naopak za pohonné hmoty vzrostly o 9,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby zvýšily o 1,4 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.

_____________________ 

Poznámky:
Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc květen 2023 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červen 2023 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2023 budou zveřejněny v březnu 2024.
Metodika: https://csu.gov.cz/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Pavel Vančura, ředitel odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052096, 732348337, e-mail: pavel.vancura@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 27. 7. 2023
Termín ukončení zpracování: 1. 8. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 7. 9. 2023

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010