Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - červenec 2012

Maloobchod stagnoval vlivem pokračujícího poklesu prodeje potravin

Kód: r-9101-12
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy klesly v červenci reálně meziměsíčně o 0,8 % a meziročně očištěné o vliv počtu pracovních dní se snížily o 1,5 %. Neočištěné tržby se meziročně zvýšily o 0,3 %, k čemuž přispěl při vyšším počtu pracovních dní růst motoristického segmentu a nepotravinářského zboží.

Po očištění o sezónní vlivy se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v červenci reálně meziměsíčně snížily o 0,8 % a meziročně očištěné o pracovní dny klesly o 1,5 %. Meziroční růst tržeb bez očištění o 0,3 % byl ovlivněn o jeden den vyšším počtem pracovních dní letos oproti červenci 2011. Zvýšení tržeb zaznamenal prodej v motoristickém segmentu a nepotravinářského zboží, tržby za potraviny naopak klesly (viz tabulka č. 2).

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 2,0 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 2,2 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 0,8 %, v tom za opravy o 1,0 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,8 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,3 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,1 %. Neočištěné tržby meziročně stagnovaly i přesto, že prodej pohonných hmot a nepotravinářského zboží zaznamenal růst (o 2,2 %, resp. o 2,0 %). Růstu tržeb maloobchodu bránil pokles prodeje potravin o 3,3 %.

Meziročně rostl nejrychleji prodej přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 13,0 %). Tržby vzrostly rovněž ve specializovaných prodejnách oděvů a obuvi (o 7,7 %), počítačového a komunikačního zařízení (o 3,0 %), výrobků pro kulturu a rekreaci (o 2,8 %), farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží (o 1,8 %) a výrobků pro domácnost (o 0,1 %). Stagnaci prodeje v maloobchodě ovlivnil zejména pokles prodeje ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách potravin (o 3,7 %, resp. o 3,3 %). Tržby maloobchodníků s potravinami klesly i v běžných cenách o 1,1 %.

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,5 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak pokračovalo snižování cen v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).


Poznámky:
Data za měsíce duben až červen 2012 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za červenec 2012 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2012 budou známy nejpozději v červnu 2013.
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 8. 2012
Termín ukončení zpracování: 31. 8. 2012
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 5. 10. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010