Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - červen 2014

Růst maloobchodních tržeb ve všech hlavních sortimentních skupinách prodejen

Kód: 120019-14
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 2,5 %. Meziročně očištěné tržby o kalendářní vlivy se zvýšily o 6,4 % a bez očištění vzrostly o 8,2 %. Tržby rostly v motoristickém segmentu i v samotném maloobchodě.

Sezónně očištěné tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel vzrostly v červnu reálně meziměsíčně o 2,5 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 6,4 %. Neočištěné tržby vzrostly nad úroveň stejného období předchozího roku o 8,2 % při vyšším počtu pracovních dní v letošním červnu (+1) a nižší základně loňského roku. Na zvýšení tržeb se podílel jak motoristický segment, tak samotný maloobchod, viz tabulka č. 2.

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) vzrostly reálně meziměsíčně o 6,0 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy se zvýšily o 11,7 %. Neočištěné tržby vzrostly meziročně o 15,3 %, v tom za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 15,4 % a za opravy o 14,9 %.

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby zvýšily reálně meziměsíčně o 0,6 % a meziročně očištěné o kalendářní vlivy vzrostly o 3,8 %. Neočištěné tržby se zvýšily meziročně o 5,0 %, v tom za nepotravinářské zboží o 7,1 %, za potraviny o 3,2 % a za pohonné hmoty o 2,4 %.

Vyšší tržby realizovaly všechny hlavní sortimentní skupiny prodejen. Nejvíce rostly tržby z prodeje počítačového a komunikačního zařízení ve specializovaných prodejnách (o 29,1 %) a z prodeje zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (o 20,9 %). Tržby za prodej výrobků pro kulturu, sport a rekreaci se zvýšily o 11,5 %, oděvů a obuvi o 8,7 %, výrobků pro domácnost o 5,0 %, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží o 3,4 % a potravin ve specializovaných i nespecializovaných prodejnách (o 3,3 %, resp. o 3,2 %).

Cenový deflátor (CZ-NACE 47) ke stejnému období předcházejícího roku (bez vlivu DPH) činil 100,2 %. Ke zvýšení cen došlo zejména v prodejnách oděvů a obuvi, farmaceutického, zdravotnického a kosmetického zboží a pohonných hmot, naopak ceny se snížily v prodejnách počítačového a komunikačního zařízení a výrobků pro domácnost.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

Za celé 2. čtvrtletí 2014 se tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu reálně meziročně zvýšily o 4,5 % (při stejném počtu pracovních dní ve 2. čtvrtletí 2013 i 2014), přičemž v motoristickém segmentu vzrostly o 7,8 % a v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) o 3,0 %. Tržby za potraviny se zvýšily o 3,9 %, za nepotravinářské zboží o 2,9 % a za pohonné hmoty o 1,0 %.


Poznámky:
Data za měsíc červen 2014 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2014 budou známy nejpozději v červnu 2015 .
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 7 . 2014
Termín ukončení zpracování: 31. 7. 2014
Navazující výstupy: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 4 . 9. 2014Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010