Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - březen 2022

Meziročně se prodalo více nepotravinářského zboží, méně potravin

Kód: 120019-22

Meziročně se tržby v maloobchodě v březnu zvýšily reálně o 5,4 %, meziměsíčně klesly o 0,1 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v březnu reálně o 0,1 %, přičemž za pohonné hmoty klesly o 2,0 % a za nepotravinářské zboží o 0,3 %, naopak za potraviny vzrostly o 1,0 %.

Meziročně se maloobchodní tržby zvýšily reálně o 5,4 %, v tom za prodej pohonných hmot vzrostly o 18,8 % a za nepotravinářské zboží o 8,4 %, naopak za potraviny klesly o 1,8 %.

Významný nárůst tržeb zaznamenaly prodejny nepotravinářského zboží, které byly loni uzavřeny v důsledku protiepidemických opatření. Tržby prodejen oděvů a obuvi byly meziročně více než trojnásobné, v porovnání s rokem 2019 však byly o čtvrtinu nižší. Naopak pokles prodeje internetových a zásilkových obchodů byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z loňského roku,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb.

Tržby ve specializovaných prodejnách s oděvy a obuví vzrostly o 211,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 17,8 %, s výrobky pro domácnost o 17,3 %, s kosmetickými a toaletními výrobky o 15,5 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 14,9 % a s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 2,4 %. Vyšší tržby rovněž vykázaly specializované prodejny potravin (o 5,3 %), naopak nižší tržby zaznamenaly nespecializované prodejny s převahou potravin (o 2,2 %). Internetovým a zásilkovým obchodům2) tržby klesly o 19,0 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) klesly reálně meziměsíčně o 1,0 % a meziročně se snížily o 1,6 %. Tržby se snížily za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů), naopak za opravy motorových vozidel vzrostly.

„Za celé první čtvrtletí se maloobchodní tržby meziročně zvýšily o 6,3 %. Spotřebitelé za pohonné hmoty utratili reálně o 14,8 % více než v loňském roce, za nepotravinářské zboží o 10,5 % více, naopak za potraviny tržby klesly o 1,4 %. Za prodej a opravy motorových vozidel se tržby snížily o 3,0 %,dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.
 

_____________________

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc únor 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za březen 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: 
https://www.czso.cz/csu/czso/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani
1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.

2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 28. 4. 2022
Termín ukončení zpracování: 3. 5. 2022
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 7. 6. 2022

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010