Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - září 2011

Mírný pokles poptávky v maloobchodě

Kód: r-9101-11
Tržby v maloobchodě včetně motoristického segmentu po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny klesly v září reálně meziměsíčně o 0,6 %. Meziročně se tržby očištěné pouze o vliv počtu pracovních dní snížily o 0,5 %, stejně jako bez očištění. Meziroční pokles tržeb se projevil v maloobchodě kromě prodeje motorových vozidel.

* * *

Po očištění o sezónní vlivy a pracovní dny se tržby v maloobchodě včetně prodeje a oprav motorových vozidel v září reálně meziměsíčně snížily o 0,6 %; meziročně očištěné pouze o pracovní dny o 0,5 %. Stejný vývoj zaznamenaly i tržby bez očištění. Celkový meziroční pokles byl ovlivněn (při stejném počtu pracovních dní letos i loni) snížením prodeje v maloobchodě, naopak k jeho zmírnění přispěl růst v motoristickém segmentu (viz tabulka č. 2).

* * *

Sezónně očištěné tržby za prodej a opravy motorových vozidel (CZ-NACE 45) se snížily reálně meziměsíčně o 1,1 %; meziročně očištěné o pracovní dny i neočištěné vzrostly o 2,4 %. Meziročně neočištěné tržby za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) se zvýšily o 3,7 %, za opravy klesly o 5,4 %.

* * *

V maloobchodě včetně prodeje pohonných hmot (CZ-NACE 47) se sezónně očištěné tržby snížily reálně meziměsíčně o 0,4 % a meziročně očištěné o pracovní dny o 1,7 % shodně jako bez očištění. Meziročně neočištěné tržby klesly za prodej pohonných hmot o 4,6 %, nepotravinářské zboží o 1,5 % a potraviny o 0,7 %.

Tržby se snížily ve většině sortimentních skupin prodejen. Kromě již uvedeného poklesu prodeje pohonných hmot se rovněž snížil prodej textilu a obuvi ve specializovaných prodejnách (o 6,5 %). Snížení bylo ovlivněno zejména vysokou srovnávací základnou v loňském roce. Nespecializovaným prodejnám s převahou potravin se tržby snížily o 0,8 % (podnikům se 100 a více zaměstnanci v této skupině se tržby zvýšily o 1,0 %). Pokles zaznamenaly také tržby nespecializovaných prodejen s převahou nepotravinářského zboží (o 2,1 %), specializovaných prodejen s výrobky pro kulturu a rekreaci (o 1,8 %), s výrobky pro domácnost (o 1,5 %) a s farmaceutickým, zdravotnickým a kosmetickým zbožím (o 1,0 %). Růst tržeb zaznamenal pouze prodej počítačového a komunikačního zařízení (o 9,0 %), prodej prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby (o 6,1 %) a potravin ve specializovaných prodejnách (o 0,2 %).

Cenový deflátor ke stejnému období předcházejícího roku činil 102,4 % a byl ovlivněn zejména vyššími cenami pohonných hmot a potravin. Naopak nejvíce se snížily ceny v prodejnách s počítačovým a komunikačním zařízením (o 11,3 %).

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: ( http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home).

* * *

Tržby v reálném vyjádření za celé 3. čtvrtletí 2011 v maloobchodě včetně motoristického segmentu zůstaly na úrovni minulého roku (při stejném počtu pracovních dní ve 3. čtvrtletí 2010 i 2011). V motoristickém segmentu se tržby zvýšily o 3,5 %, v samotném maloobchodě (včetně prodeje pohonných hmot) se snížily o 1,4 %. Tržby za potraviny klesly o 2,6 %, za pohonné hmoty o 2,3 % a za nepotravinářské zboží o 0,2 %.
Metodická poznámka :
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Marie Boušková, tel. 274052935, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Marcela Mašátová, tel. 274052681, e-mail: marcela.masatova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímá zjišťování ČSÚ SP1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 10. 2011
Termín ukončení zpracování: 3. 11. 2011
Data za měsíc září 2011 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2011 budou známy nejpozději v červnu 2012.
Navazující publikace: Bazické a meziroční indexy od roku 2000, resp. od r. 2001 jsou k dispozici v časových řadách ( /mesicni_indexy_trzeb_obchod_pohostinstvi_ubytovani_casove_rady ).
Termín zveřejnění další RI: 6. 12. 2011Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010