Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Maloobchod - listopad 2022

Maloobchodní tržby meziročně opět poklesly

Kód: 120019-22

Meziročně se tržby v maloobchodě v listopadu snížily reálně o 8,7 %, meziměsíčně klesly o 0,3 %.

Meziměsíčně se tržby v maloobchodě kromě motorových vozidel1) snížily v listopadu reálně o 0,3 %, přičemž za potraviny klesly o 1,4 %, naopak za nepotravinářské zboží a pohonné hmoty vzrostly shodně o 0,3 %.

Meziročně se maloobchodní tržby snížily reálně o 8,7 %, v tom za nepotravinářské zboží klesly o 9,6 %, za potraviny o 9,2 % a za pohonné hmoty o 2,1 %.

„Pokles tržeb maloobchodu v meziročním srovnání pokračoval i v listopadu. Oproti předchozímu měsíci se však pokles zmírnil u prodeje pohonných hmot a nepotravinářského zboží, u prodeje potravin se pokles tržeb naopak prohloubil,“ říká Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb ČSÚ.

„Meziroční růst zaznamenaly jen tržby specializovaných prodejen s kosmetickými a toaletními výrobky, ostatní hlavní sortimentní typy specializovaných prodejen s nepotravinářským zbožím vykázaly pokles tržeb. Pokles vykázaly i prodejny s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím, kterým v předchozích 19 měsících tržby meziročně rostly,“ dodává Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí ČSÚ.

Tržby ve specializovaných prodejnách s výrobky pro domácnost klesly o 12,0 %, s výrobky pro kulturu, sport a rekreaci o 10,9 %, s počítačovým a komunikačním zařízením o 8,4 %, s farmaceutickým a zdravotnickým zbožím o 5,8 % a s oděvy a obuví o 5,1 %. Naopak rostly tržby v prodejnách s kosmetickými a toaletními výrobky o 2,8 %. Tržby za potraviny klesly ve specializovaných prodejnách o 13,6 % a v nespecializovaných prodejnách s převahou potravin o 9,0 %. V nespecializovaných prodejnách s převahou nepotravinářského zboží se tržby zvýšily o 2,9 %. Internetovým a zásilkovým obchodům2) se tržby snížily o 9,8 %.

Tržby za prodej a opravy motorových vozidel3) reálně meziměsíčně vzrostly o 0,8 %. Meziročně se tržby snížily o 1,7 %, v tom za opravy motorových vozidel klesly o 7,3 % a za prodej motorových vozidel (včetně náhradních dílů) o 0,1 %.

Mezinárodní srovnání vývoje maloobchodních tržeb v zemích EU je k dispozici na: https://ec.europa.eu/eurostat/web/short-term-business-statistics/publications.


__________________
 

Poznámky:

Všechny údaje v Rychlých informacích jsou uvedeny ve stálých cenách. Meziroční vývoj je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti.
Podniky jsou do odvětví zatříděny podle své převažující činnosti, tj. taková činnost, ze které podniku plyne největší přidaná hodnota.
Data za měsíc říjen 2022 byla v souladu s politikou revizí ČSÚ revidována, za listopad 2022 jsou předběžná; definitivní údaje za všechny měsíce roku 2022 budou zveřejněny v březnu 2023.
Metodika: https://csu.gov.cz/metodika_mesicni_indexy_trzeb_v_odvetvi_obchodu_ubytovani_a_stravovani

1) CZ-NACE 47 – nezahrnuje prodej a opravy motorových vozidel.
2) CZ-NACE 4791 – maloobchod prostřednictvím internetu nebo zásilkové služby.
3) CZ-NACE 45 – zahrnuje velkoobchod a maloobchod s motorovými vozidly a opravy motorových vozidel.

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: Ing. Marie Boušková, ředitelka odboru statistiky obchodu, dopravy, služeb, cestovního ruchu a životního prostředí, tel. 274052935, 732349448, e-mail: marie.bouskova@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jana Gotvaldová, vedoucí oddělení statistiky obchodu, dopravy a služeb, tel. 274052691, 735130284, e‑mail: jana.gotvaldova@csu.gov.cz   
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ SP 1-12
Termín ukončení sběru dat: 4. 1. 2023
Termín ukončení zpracování: 9. 1. 2023
Navazující výstupy: časové řady ve Veřejné databázi: https://vdb.czso.cz/vdbvo2/faces/cs/index.jsf?page=statistiky#katalog=31029
Termín zveřejnění další RI: 7. 2. 2023

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010