Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - duben 2013

Tržby z přímého vývozu vzrostly

Kód: r-8001-13
Průmyslová produkce v dubnu meziročně vzrostla reálně o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,4 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,7 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 5,8 %.

Průmyslová produkce v dubnu 2013 meziročně reálně vzrostla o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 3,4 %. Duben 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,7 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 9,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 10,8 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,6 p.b., růst o 6,6 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -1,0 procentního bodu, pokles o 7,0 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 14,2 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 7,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v dubnu 2013 meziročně vzrostly o 3,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 8,9 %. Jedná se o první meziroční růst od října 2012. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 1,9 %.

Hodnota nových zakázek v dubnu 2013 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 5,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 8,8 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 0,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,7 procentního bodu, růst o 7,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,6 p.b., růst o 13,8 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,59 p.b., růst o 14,2 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,9 procentního bodu, pokles o 11,0 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 22,1 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,8 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v dubnu 2013 meziročně snížil o 1,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v dubnu 2013 meziročně vzrostla o 3,8 % a činila 26 902 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v březnu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,1 %. Údaje za duben 2013 Eurostat zveřejní 12. 6. 2013 v 11.00 h.
_________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za duben 2013 revidovány údaje za leden až březen 2013 a rok 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31. 5. 2013
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 7. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010