Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - únor 2018

Zaměstnanost v průmyslu dále rostla

Kód: 150153-18

Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 2,7 %. Po očištění o sezónní vlivy klesla v porovnání s předchozím měsícem o 1,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,1 %.

Průmyslová produkce byla v únoru 2018 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně nižší o 1,2 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 2,7 %. Únor 2018 měl stejný počet pracovních dnů jako únor 2017. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 7,4 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 7,4 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,5 p. b., růst o 5,9 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,4 p. b., pokles o 3,0 %), těžba a dobývání (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 13,9 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 7,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v únoru 2018 meziročně vzrostly o 1,1 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 1,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 4,4 %.

Hodnota nových zakázek v únoru 2018 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 4,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 2,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p. b., růst o 11,8 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek +1,2 p. b., růst o 13,2 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,9 p. b., růst o 2,3 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,5 p. b., pokles o 21,4 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek -0,1 p. b., pokles o 3,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v únoru 2018 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2018 meziročně vzrostla o 7,3 % a činila 30 282 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v lednu 2018 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,0 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za únor 2018 dne 12. 4. 2018.
 

_______________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za únor 2018 revidovány údaje za leden 2018.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 29. 3. 2018

Navazující výstupy: časové řady https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 7. 5. 2018

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010