Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - leden 2021

Průmyslová produkce meziročně mírně vzrostla

Kód: 150153-21

Průmyslová produkce v lednu reálně meziročně vzrostla o 0,9 %. Meziměsíčně byla nižší o 0,4 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 4,6 %.

„Navzdory všem překážkám se průmysl jako celek zatím drží. V lednu, podobně jako koncem loňského roku, průmyslová produkce mírně rostla. Můžeme to považovat za dobrý výsledek, neboť čísla srovnáváme s lednem roku 2020, kdy hospodářství v Česku ještě běželo standardně. Situace ve stavebnictví se prozatím výrazně nezměnila, omezení se odráží zejména v plynulosti výstavby pozemních staveb,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky.

Průmyslová produkce1 lednu 2021 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,4 %. Meziročně vzrostla o 0,9 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,42 procentního bodu, růst o 4,2 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,36 p. b., růst o 9,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,29 p. b., růst o 4,0 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích výroba nápojů (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 20,7 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,3 p. b., pokles o 6,0 %) a opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 10,1 %).

„Výkon průmyslu v lednu v porovnání se silným prosincem 2020 mírně poklesl, meziročně průmyslová produkce vzrostla o 0,9 %. Odvětví, která tradičně k růstu produkce přispívají nejvíce, v lednu vykázala dokonce mírný meziroční pokles. Výrazný pokles produkce v nápojovém průmyslu pak dlouhodobě odráží sníženou poptávku v důsledku pandemie,“ říká Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách1lednu 2021 meziročně vzrostly o 1,0 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 2,2 %.

Hodnota nových zakázek1lednu 2021 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 4,6 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 5,5 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 23,9 %. Meziroční pokles byl ovlivněn zejména vysokou srovnávací základnou z ledna 2020, kdy byly uzavřeny dlouhodobé zakázky ve vysoké hodnotě.  K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -5,8 p. b., pokles o 76,6 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,1 p. b., pokles o 2,9 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,2 p. b., pokles o 3,5 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +1,3 p. b., růst o 12,7 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,8 p. b., růst o 8,5 %) a výroba papíru a výrobků z papíru (příspěvek +0,3 p. b., růst o 14,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců2 v průmyslu se lednu 2021 meziročně snížil o 3,5 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v lednu 2021 zůstala na stejné úrovni jako v lednu 2020.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v prosinci 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 0,4 %, český průmysl vzrostl o 2,5 %. Největší meziroční pokles zaznamenala Belgie, Portugalsko a také Něměcko, a sice o 1,8 %. Naopak produkce slovenského průmyslu meziročně vzrostla o 6,8 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za leden 2021 dne 12. 3. 2021 v 11.00 hodin.

Počínaje daty za leden 2021 došlo ke změně v prezentaci dat o vývoji tržeb z průmyslové činnosti a nových průmyslových zakázek. Nově jsou, stejně jako v případě průmyslové produkce, upřednostněny očištěné údaje. Meziroční tempa jsou publikována ve formě očištěné o počet pracovních dnů. Meziměsíční, příp. mezičtvrtletní indexy jsou navíc očištěny o vliv sezónnosti.

_____________________

Poznámky:

1Meziroční vývoj všech ukazatelů, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Leden 2021 měl o dva pracovní dny méně než leden 2020.
2
Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za leden 2021 revidovány údaje za leden až prosinec 2020.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@csu.gov.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 4. 3. 2021

Navazující výstupy: časové řady
https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 8. 4. 2021

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010