Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - listopad 2012

Produkce, tržby i zakázky klesly

Kód: r-8001-12Průmyslová produkce v listopadu meziročně klesla reálně o 3,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,8 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,3 %.

Průmyslová produkce v listopadu 2012 meziročně reálně klesla o 3,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 6,2 %. Listopad 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,8 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -1,0 procentního bodu, pokles o 15,6 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 9,8 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek -0,5 p.b., pokles o 11,9 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,4 procentního bodu, růst o 5,8 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,2 p.b., růst o 8,3 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,1 p.b., růst o 0,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v listopadu 2012 meziročně klesly o 3,1 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 2,7 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,6 %.

Hodnota nových zakázek v listopadu 2012 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 2,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 0,6 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 5,5 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,3 procentního bodu, pokles o 12,3 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,2 p.b., pokles o 14,0 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 2,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba strojů a zařízení (příspěvek +0,85 procentního bodu, růst o 7,6 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 13,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,3 p.b., růst o 2,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v listopadu 2012 meziročně snížil o 0,7 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v listopadu 2012 meziročně vzrostla o 2,9 % a činila 30 361 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v říjnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,1 %. Údaje za listopad 2012 Eurostat zveřejní 14. 1. 2013 v 11.00 h.
________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví .


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 2. 1. 2013
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 2. 2013Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010