Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - září 2012

Meziroční pokles produkce pokračoval

Kód: r-8001-12
Průmyslová produkce v září meziročně klesla reálně o 7,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,4 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 5,2 %.

Průmyslová produkce v září 2012 meziročně reálně klesla o 7,1 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 2,4 %. Září 2012 mělo ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -2,4 procentního bodu, pokles o 11,1 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,7 p. b., pokles o 8,1 %) a výroba ostatních nekovových minerálních výrobků (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 12,4 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,5 p.b., růst o 19,0 %), výroba koksu a rafinovaných ropných produktů (příspěvek +0,3 p.b., růst o 115,8 %, údaj je ovlivněn odstávkou výrobního zařízení v minulém roce) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,1 p.b., růst o 2,3 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v září 2012 meziročně klesly o 2,0 % . Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 5,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly 1,9 %.

Hodnota nových zakázek v září 2012 ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 5,2 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 4,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,4 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -3,6 procentního bodu, pokles o 10,7 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,9 p.b., pokles o 21,4 %) a výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -1,4 p.b., pokles o 12,5 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,9 procentního bodu, růst o 21,4 %), výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,8 p.b., růst o 11,7 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 37,9 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v září 2012 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v září 2012 meziročně klesla o 0,3 % a činila 24 946 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v srpnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,8 %. Údaje za září 2012 Eurostat zveřejní 12. 11. 2012 v 11.00 h.

Průmysl ve 3. čtvrtletí 2012

Průmyslová produkce v 3. čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 2,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 1,3 %. Ve 3. čtvrtletí 2012 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vyšší o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 1,0 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 0,8 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostly o 2,4 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 4,9 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 2,4 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 0,8 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 3. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 25 709 Kč.
_________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 31.10. 2012
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010