Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - říjen 2017

Počet zaměstnanců v průmyslu se dále zvýšil

Kód: 150153-17

Průmyslová produkce v říjnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně vzrostla o 5,3 %, bez očištění byla vyšší o 10,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 1,5 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,3 %.

Průmyslová produkce v říjnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla reálně meziměsíčně nižší o 1,5 %. Meziročně po očištění o vliv počtu pracovních dnů vzrostla o 5,3 %, bez očištění vzrostla o 10,5 %. Říjen 2017 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny více. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +2,2 procentního bodu, růst o 10,8 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,7 p.b., růst o 15,4 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,5 p.b., růst o 21,1 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (pokles o 7,7 %), výroba usní a souvisejících výrobků (pokles o 3,0 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v říjnu 2017 meziročně vzrostly o 8,7 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 9,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 8,0 %.

Hodnota nových zakázek v říjnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,3 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 9,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 12,7 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba elektrických zařízení (příspěvek +2,6 p.b., růst o 29,8 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +1,5 p.b., růst o 28,1 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů  (příspěvek +1,3 p.b., růst o 3,1 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (pokles o 1,5 %) a výroba oděvů (pokles o 0,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2017 meziročně zvýšil o 2,0 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2017 meziročně vzrostla o 7,1 % a činila 31 211 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v září 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,6 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za říjen 2017 Eurostat zveřejní 13. 12. 2017 v 11.00 h.

 

________________

Poznámky:

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním dat za říjen 2017 revidovány údaje za červenec až září 2017.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, tel.: 274054191, e-mail: iveta.danisova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2017
Navazující výstupy: časové řady https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 8. 1. 2018

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010