Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - prosinec 2022

Průmyslová produkce v roce 2022 vzrostla o 1,7 %

Kód: 150153-22

Průmyslová produkce v prosinci meziročně reálně vzrostla o 4,0 %. Meziměsíčně byla vyšší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 10,1 %.

„Průmyslová produkce v roce 2022 vzrostla o 1,7 % a vyrovnala předcovidovou úroveň produkce z roku 2019. Nejvýrazněji tento výsledek ovlivnila výroba motorových vozidel, kde produkce meziročně vzrostla o více než desetinu. V řadě dalších klíčových odvětví českého zpracovatelského průmyslu však meziročně produkce klesla,“ říká Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky ČSÚ.

Průmyslová produkceprosinci 2022 byla reálně meziměsíčně vyšší o 0,2  %. Meziročně vzrostla o 4,0 %. K růstu nejvýznamněji přispěla výroba motorových vozidel, kde se produkce vlivem nižší srovnávací základy zvýšila meziročně o 30 %. Meziroční růst si v prosinci udržela většina podniků v segmentu automotive. V závěru roku se dařilo zvýšit produkci v kožedělném a oděvním průmyslu. V oděvním průmyslu se projevila zejména zvýšená domácí poptávka. Nejvýrazněji klesla produkce ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení, kde se projevila vysoká srovnávací základna a vysoká rozpracovanost dlouhodobých zakázek. V prosinci pokračoval pokles produkce i ve dvou významných průmyslových odvětvích: chemickém průmyslu a ve výrobě základních kovů, hutnictví a slévárenství. Zejména ve druhém jmenovaném odvětví se již delší dobu projevují důsledky vysoké energetické náročnosti výroby a snížená poptávka, zejména ze zahraničí.

„Prosincové výsledky průmyslu potvrdily trend z předchozích měsíců roku 2022. Produkce průmyslu jako celku stagnovala, byť v jednotlivých odvětvích docházelo k různým výkyvům. Potvrzují to i údaje za nové průmyslové zakázky, jejichž hodnota sice meziročně vzrostla, avšak meziměsíční porovnání na výrazné zvýšení zakázkové náplně neukazuje,“ doplňuje Veronika Doležalová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu ČSÚ.

Hodnota nových zakázek v běžných cenách v prosinci 2022 ve sledovaných odvětvích meziročně vzrostla o 10,1 %. Nové zakázky ze zahraničí se meziročně zvýšily 9,3 %, tuzemské nové zakázky vzrostly o 11,6 %. K růstu hodnoty nových zakázek podobně jako u produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel: vlivem nízké srovnávací základny vzrostly nové zakázky v tomto odvětví meziročně o čtvrtinu. O více než čtvrtinu se zvýšila i hodnota nových zakázek ve výrobě počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení. Pokles hodnoty nových zakázek ve výrobě ostatních dopravních prostředků a zařízení byl ovlivněn vysokou srovnávací základnou z prosince předchozího roku, kdy byly uzavřeny větší dlouhodobé kontrakty.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se prosinci 2022 meziročně snížil o 0,6 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v prosinci 2022 meziročně vzrostla o 7,8 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v listopadu 2022 v EU27 meziročně vzrostla o 2,0 %, český průmysl vzrostl o 0,5 %. Největší meziroční růst zaznamenalo Irsko (o 34,9 %) a Malta (o 15,5 %). Naopak nejvíce klesl estonský průmysl (o 12,2 %). Výkon německého průmyslu se snížil o 0,2 %.

Detailnější informace o vývoji průmyslové produkce v roce 2022 naleznete v doplňující informaci k RI Průmysl.
 

__________________

Poznámky:

Prosinec 2022 měl o jeden pracovní den méně než prosinec 2021.
Meziroční vývoj všech ukazatelů je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů.

Metodika:
https://csu.gov.cz/prumysl_metodika

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Doležalová
, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 734 352 291, e-mail: veronika.dolezalova@csu.gov.cz

Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12

Termín ukončení sběru dat: 30. 1.
2023

Navazující výstupy: časové řady ve
Veřejné databázi, kapitola Průmysl

mezinárodní srovnání v zemích EU:
Eurostat

Termín zveřejnění další RI: 10. 3. 2023

 

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010