Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - srpen 2017

Průmyslová produkce v srpnu nadále rostla

Kód: 150153-17

Průmyslová produkce v srpnu meziročně vzrostla reálně o 5,8 %. Po očištění o sezónní vlivy vzrostla v porovnání s předchozím měsícem o 14,3 %. Hodnota nových zakázek se meziročně zvýšila o 4,9 %.

Průmyslová produkce byla v srpnu 2017 po vyloučení sezónních vlivů reálně meziměsíčně vyšší o 14,3 %. V porovnání se stejným měsícem předchozího roku vzrostla reálně o 5,8 %. Srpen 2017 měl stejný počet pracovních dnů jako srpen 2016. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +1,3 procentního bodu, růst o 14,1 %), výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +1,1 p.b., růst o 5,2 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,6 p.b., růst o 6,4 %). Průmyslová produkce klesla v odvětvích opravy a instalace strojů a zařízení (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 10,7 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 10,6 %) a těžba a dobývání (příspěvek -0,1 p.b., pokles o 3,2 %).

V kumulaci za červenec a srpen 2017 průmyslová produkce vzrostla meziročně o 4,7 %.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách v srpnu 2017 meziročně vzrostly o 5,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 4,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách vzrostly o 6,8 %.

Hodnota nových zakázek v srpnu 2017 ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 4,9 %. Nové zakázky ze zahraničí se zvýšily o 3,2 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly o 8,5 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem přispěla nejvíce odvětví výroba základních kovů, hutní zpracování; slévárenství (příspěvek +1,4 p.b., růst o 29,3 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 14,0 %) a výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,9 p.b., růst o 18,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,8 p.b., pokles o 1,7 %), výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -0,12 p.b., pokles o 6,3 %) a výroba oděvů (příspěvek -0,08 p.b., pokles o 13,7 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců*) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v srpnu 2017 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2017 meziročně vzrostla o 7,5 % a činila 30 640 Kč.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2017 v EU28 meziročně vzrostla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 3,1 %. Podle předběžného harmonogramu údaje za srpen 2017 Eurostat zveřejní 12. 10. 2017 v 11.00 h.

________________
Poznámky:
*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Mgr.Veronika Doležalová, tel.: 274054286, e-mail: veronika.dolezalova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 10. 2017
Navazující výstupy: časové řady

https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr

Termín zveřejnění další RI: 6. 11. 2017

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010