Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - únor 2012

Delší únor přidal průmyslové produkci

Kód: r-8001-12
Průmyslová produkce v únoru meziročně vzrostla reálně o 4,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 10,5 %.

Průmyslová produkce v únoru 2012 meziročně reálně vzrostla o 4,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,3 %. Únor 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den více. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,1 procentního bodu, růst o 15,4 %), výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu (příspěvek +0,9 p.b., růst o 7,8 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,7 p.b., růst o 12,0 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 10,7 %), výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 10,6 %) a výroba pryžových a plastových výrobků (příspěvek -0,2 p.b., pokles o 2,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 9,4 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 11,2 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách se zvýšily o 7,5 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 10,5 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 15,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky vzrostly pouze o 1,9 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +8,8 procentního bodu, růst o 28,0 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek +1,4 p.b., růst o 12,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,2 p.b., růst o 13,5 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba ostatních dopravních prostředků (příspěvek -1,0 procentního bodu, pokles o 36,7 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,6 p.b., pokles o 5,8 %) a výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 4,2 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců 1) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se
v únoru 2012 meziročně zvýšil o 0,4 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v únoru 2012 meziročně vzrostla o 5,7 % a činila 24 790 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v lednu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 1,0 %. Údaje za únor 2012 Eurostat zveřejní 12. 4. 2012 v 11.00 h.
________________________________
1) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
V souladu s revizní politikou ČSÚ byly zároveň se zpracováním února 2012 revidovány údaje za leden 2012.
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27405289 4, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 3. 4. 2012
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010