Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - říjen 2011

Průmyslová produkce meziročně: +1,7 %

Kód: r-8001-11
Průmyslová produkce v říjnu meziročně vzrostla reálně o 1,7 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů vyšší o 0,1 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 2,1 %.

* * *

Průmyslová produkce v říjnu 2011 meziročně reálně vzrostla o 1,7 %. Po očištění od sezónních vlivů byla průmyslová produkce meziměsíčně vyšší o 0,1 %. K meziročnímu růstu průmyslové produkce nejvíce přispěla výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +3,0 procentního bodu, růst o 16,6 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 3,0 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 3,4 %). Průmyslová produkce nejvíce klesla v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 p.b., pokles o 17,2 %), výroba potravinářských výrobků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 6,7 %) a výroba chemických látek, chemických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 9,0 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách se meziročně zvýšily o 2,6 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 13,1 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 6,4 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně vzrostla o 2,1 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 8,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 7,8 %. K meziročnímu růstu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba chemických látek a chemických přípravků (příspěvek +0,8 procentního bodu, růst o 13,2 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek +0,6 p.b., růst o 7,7 %) a výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,5 p.b., růst o 5,9 %). Nové zakázky klesly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvek -0,7 procentního bodu, pokles o 5,7 %), výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,3 p.b., pokles o 16,4 %) a výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -0,05 p.b., pokles o 0,1 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců* ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v říjnu 2011 meziročně zvýšil o 1,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v říjnu 2011 meziročně vzrostla o 3,1 % a činila 25 561 Kč.

* * *

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v září 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,2 %. Údaje za říjen 2011 Eurostat zveřejní 14. 12. 2011 v 11.00 h.
Metodická poznámka:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějk a, tel.:274052894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 12. 2011
Specifické metodické poznámky: * ) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.
Navazující publikace: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 1. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010