Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - červen 2012

Pokles produkce a zakázek pokračoval

Kód: r-8001-12
Průmyslová produkce v červnu meziročně klesla reálně o 2,2 %. Ve srovnání s předchozím měsícem byla po vyloučení sezónních vlivů nižší o 0,3 %. Hodnota nových zakázek meziročně klesla o 2,9 %.

Průmyslová produkce v červnu 2012 meziročně reálně klesla o 2,2 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,3 %. Červen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o 1 pracovní den méně. Po očištění od sezónních vlivů (včetně vlivu počtu pracovních dnů) byla průmyslová produkce meziměsíčně nižší o 0,3 %. K meziročnímu poklesu průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,5 procentního bodu, pokles o 6,3 %), výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 12,8 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,4 p.b., pokles o 28,3 %). Průmyslová produkce nejvýznamněji vzrostla v odvětvích výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek +0,8 p.b., růst o 4,2 %), výroba elektrických zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 3,3 %) a výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek +0,2 p.b., růst o 11,6 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách meziročně vzrostly o 1,5 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 3,9 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,9 %.

Hodnota nových zakázek ve vybraných odvětvích meziročně klesla o 2,9 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 1,4 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 10,5 %. K meziročnímu poklesu nových zakázek celkem nejvíce přispěla odvětví výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení (příspěvek -1,1 procentního bodu, pokles o 45,4 %), výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství (příspěvek -1,1 p.b., pokles o 12,1 %) a výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků (příspěvek -0,9 p.b., pokles o 46,4 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba elektrických zařízení (příspěvek +1,0 procentního bodu, růst o 11,4 %), výroba chemických látek a a chemických přípravků (příspěvek +0,3 p.b., růst o 5,2 %) a výroba textilií (příspěvek +0,2 p.b., růst o 12,3 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců * ) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se v červnu 2012 meziročně snížil o 0,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v červnu 2012 meziročně vzrostla o 1,9 % a činila 26 012 Kč.

Průmyslová produkce podle údajů zveřejněných Eurostatem v květnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 2,3 %. Údaje za červen 2012 Eurostat zveřejní 14. 8. 2012 v 11.00 h.

Průmysl ve 2. čtvrtletí 2012

Průmyslová produkce v 2. čtvrtletí 2012 meziročně klesla o 0,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů vzrostla o 0,8 %. Ve 2. čtvrtletí 2012 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 2 pracovní dny méně.

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách byly ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně vyšší o 0,9 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se zvýšily v běžných cenách o 2,5 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 0,7 %.

Nové zakázky ve vybraných odvětvích ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostly o 0,5 %. Nové zakázky ze zahraničí přitom vzrostly o 6,0 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 9,2 %.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců *) v podnicích s 50 a více zaměstnanci v průmyslu se ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně snížil o 0,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 2. čtvrtletí 2012 meziročně vzrostla o 3,4 % a činila 26 688 Kč.
__________________________________

*) Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou sice v zaměstnaneckém poměru, avšak v rámci neprůmyslového odvětví.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, tel.: 27405 2894, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Ernest, tel.: 274054188, e-mail: jan.ernest@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1. 8. 2012
Navazující výstupy: časové řady /produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 9. 2012Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010