Vítejte na novém webu Českého statistického úřadu! Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Přejít k obsahu

Průmysl - srpen 2020

Průmyslová produkce klesla o 5,5 %

Kód: 150153-20

Průmyslová produkce v srpnu po očištění o vliv počtu pracovních dnů reálně meziročně klesla o 5,5 %. Po vyloučení sezónních vlivů byla meziměsíčně nižší o 0,9 %. Hodnota nových zakázek se meziročně snížila o 9,8 %.

Průmyslová produkce1 srpnu 2020 byla reálně meziměsíčně nižší o 0,9 %. Meziročně klesla o 5,5 %. K meziroční změně průmyslové produkce nejvíce přispěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -1,5 procentního bodu, pokles o 8,1 %), výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,0 p. b., pokles o 12,5 %) a výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -0,8 p. b., pokles o 7,5 %). Průmyslová produkce vzrostla v odvětvích ostatní zpracovatelský průmysl (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 9,5 %), zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků (příspěvek 0,08 p. b., růst o 3,9 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,06 p. b., růst o 10,1 %).

Tržby z průmyslové činnosti v běžných cenách2srpnu 2020 meziročně klesly o 7,2 %. Tržby z přímého vývozu průmyslových podniků se snížily v běžných cenách o 9,8 %. Domácí tržby, které zahrnují i nepřímý vývoz prostřednictvím neprůmyslových podniků, v běžných cenách klesly o 3,7 %.

Hodnota nových zakázek2srpnu 2020 ve sledovaných odvětvích meziročně klesla o 9,8 %. Nové zakázky ze zahraničí se snížily o 11,1 %, zatímco tuzemské nové zakázky klesly o 6,6 %. K celkovému meziročnímu poklesu nových zakázek příspěla odvětví výroba motorových vozidel, přívěsů a návěsů (příspěvek -5,0 p. b., pokles o 12,0 %), výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků (příspěvek -1,17 p. b., pokles o 9,7 %) a výroba strojů a zařízení (příspěvek -1,15 p. b., pokles o 11,2 %). Nové zakázky vzrostly v odvětvích výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení (příspěvěk 0,2 p. b., růst o 2,1 %) a výroba oděvů (příspěvěk 0,1 p. b., růst o 11,4 %).

Průměrný evidenční počet zaměstnanců3 v průmyslu se srpnu 2020 meziročně snížil o 4,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců v srpnu 2020 meziročně vzrostla o 2,0 %.

Podle údajů zveřejněných Eurostatem průmyslová produkce v červenci 2020 v EU27 meziročně klesla po očištění o vliv počtu pracovních dnů o 7,3 %. Podle předběžného harmonogramu Eurostat zveřejní údaje za srpen 2020 dne 14. 10. 2020.

__________________
Poznámky:

1Meziroční vývoj průmyslové produkce, není-li uvedeno jinak, je publikován po očištění o vliv počtu pracovních dnů. Meziměsíční, popř. mezičtvrtletní tempa jsou očištěna také o vliv sezónnosti. Příspěvky k růstu, nebo poklesu, jsou počítány z dat očištěných o vliv počtu pracovních dnů. Srpen 2020 měl o jeden  pracovní den méně než srpen 2019.
2Meziroční vývoj tržeb v běžných cenách a hodnoty nových zakázek jsou uváděny neočištěné.
3Ukazatele týkající se zaměstnanosti v průmyslu se vztahují k celé populaci podniků s převažující průmyslovou činností. Ukazatel evidenčního počtu zaměstnanců nezahrnuje osoby pracující na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti, pracující majitele podniků a spolupracující členy domácnosti, kteří nejsou v zaměstnaneckém poměru. Do údaje o evidenčním počtu zaměstnanců v průmyslu nejsou rovněž zahrnuti zaměstnanci agentur, kteří jsou v zaměstnaneckém poměru v odvětví služeb (CZ-NACE 78.2).

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Radek Matějka, ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky, tel.: 736 168 543, e-mail: radek.matejka@csu.gov.cz
Kontaktní osoba: Ing. Iveta Danišová, vedoucí oddělení statistiky průmyslu, tel.: 735 130 317, e-mail: iveta.danisova@csu.gov.cz
Metoda získání dat: přímé zjišťování ČSÚ Prům 1-12
Termín ukončení sběru dat: 1
. 10. 2020
Navazující výstupy: časové řady
https://csu.gov.cz/produkty/pru_cr
Termín zveřejnění další RI: 6. 11 2020

Archiv

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010